Prace konserwatorskie
rozmiar czcionki A A A
31.08.2016
 Badania archeologiczne na jeziorze Chycina

W dniach od 15 do 28 sierpnia 2016 roku na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora w Zielonej Górze Instytut Archeologii UMK w Toruniu przeprowadził badania archeologiczne na wyspie położonej w N części Jeziora Długiego i w jej najbliższym otoczeniu. Badaniami kierowali prof. Wojciech Chudziak i dr Ryszard Kaźmierczak. Prace badawcze miały charakter interdyscyplinarny i prowadzone były zarówno na lądzie, w obrębie wyspy, jak i pod wodą. Na wyspie założono trzy wykopy o łącznej powierzchni około 0,4 ara. Zarejestrowano w nich kilka faz użytkowania wyspy, związanych z osadnictwem ludności kultury łużyckiej, jak z okresem wczesnego średniowiecza. W wykopach odsłonięto dobrze zachowane konstrukcje drewniane stanowiące pozostałość umocnień brzegu wyspy i zabudowy wewnętrznej pochodzące z VIII-IX wieku. Równocześnie prowadzono podwodną inwentaryzację reliktów przeprawy mostowej datowanej wcześniej na lata 60-i 70 te X wieku i pomostów występujących wokół wyspy. Zarówno z wyspy jak i dna jeziora pozyskano bogaty zbiór źródeł archeologicznych obejmujący kilka tysięcy fragmentów naczyń, kości zwierzęcych oraz pojedynczych przedmiotów, w tym żeleziec topora, żelazne wędzidło i noże. Przeprowadzono również badania paleogeograficzne oraz palinologiczne. Z konstrukcji drewnianych pobrano również materiał do badań dendrochronologicznych.
  

W. Chudziak, R. Kazimierczak, UMK Toruń

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Stanisław Kowalski ZABYTKI ARCHITEKTURY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, s. 473, Zielona Góra 2010 Autorem książki jest  dr  Stanisław Kowalski historyk sztuki, znawca urbanistyki i  zabytkowej architektury, pełniący...
Zabytek Chroniony Prawem
8
Translate / Übersetzen