Prace konserwatorskie
rozmiar czcionki A A A
14.09.2016
Prace przy elewacjach willi na terenie d. Hut Szkła "Augusta" i "Hadriana"

Zakończono roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacjach willi wzniesionej w 1900 r. dla fabrykanta Emila Hadriana - kierownika, a następnie właściciela miejscowej huty, obecnie pełniącego funkcję budynku administracyjnego Stolzle Wymiarki Sp. z o.o.. W ramach prac m.in.: oczyszczono ceglane lico elewacji, uzupełniono ubytki detalu architektonicznego, tynków i spoin, poddano pracom konserwatorskim historyczną stolarkę drzwiową. Ponadto wymieniona została stolarka okienna oraz wtórne drzwi zewnętrzne, a także okładziny schodów oraz posadzka tarasu nad wejściem głównym. Zabezpieczono także historyczne elementy metaloplastyczne tj. kraty i balustrady.

 

 

 

Alicja Duda

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Spis treści  I.  WPROWADZENIE  7  II.  MATERIAŁY  11  III.  ANALIZA  49 1. Osadnictwo neolityczne oraz pochodzące z przełomu okresu neolitu i wczesnej  epoki brązu (połowa VI - III/II...
Zabytek Chroniony Prawem
9
Translate / Übersetzen