Konferencje
rozmiar czcionki A A A
26.05.2017
Sesja naukowa „Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej - Solniki”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej zaprasza
na sesję naukową
„Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej - Solniki”,
która odbędzie się 26 maja 2017 roku
w Pałacu w Solnikach. Początek godz. 11:00.
 
Prezes Towarzystwa
Zdzisław Szukiełowicz
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 20 maja pod nr. tel. 698224999 lub e-mail tpzk.stowarzyszenie@op.pl
 


Sesja naukowa pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak
Lubuskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze Barbary Bielinis-Kopeć
Burmistrza Kożuchowa Pawła Jagaska.
 
 
Program sesji:

11:00 - rozpoczęcie sesji naukowej, przywitanie gości;
11: 20 - 11:40 Jarosław Lewczuk - ”Solniki w pradziejach, średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym”;
11:40 - 12:00 Joanna Karczewska - „Dzieje Solnik w średniowieczu”;”
12:00 - 12:20 Małgorzata Konopnicka - „Solniki w okresie nowożytnym  (XVI-XVII w.)”;
12:20 - 12:40 Adam Górski - „Krajobraz epigraficzny kościoła pw. św. Anny w Solnikach”;
12:40 -13:10 Przerwa
13:10 - 13:30 Katarzyna Adamek-Pujszo - „Zabytki Solnik”;
13:30 - 13:50 Marceli Tureczek - „Krajobraz kulturowy wsi Solniki - geneza i wybrane cechy współczesne”;
13:50 - 14:10 Radosław Domke -„Dzieje miejscowości po 1945 roku”;
14:10 -15:00 zwiedzanie, zakończenie sesji naukowej.
 

Sesja naukowa finansowana ze środków Gminy Kożuchów,
Lubuskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze
oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej.
 

 

Zdzisław Szukiełowicz, TPZK

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2006 - 2007 r. tom 4”: Cz. I PRACE KONSERWATORSKIE Prace konserwatorskie w województwie lubuskim na wybranych przykładach. Barbara Bielinis- Kopeć Renowacja zabytkowego wnętrza kościoła...
Zabytek Chroniony Prawem
2
Translate / Übersetzen