Wybierz miesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX

Aktualności
rozmiar czcionki A A A
29.05.2017
Sesja naukowa pt. „Dzieje miejscowości Ziemi kożuchowskiej - Solniki”,

W dniu 26 maja 2017 r. w pałacu w Solnikach zorganizowano sesję naukową poświęconą dziejom miejscowości Solniki i jej zabytkom. Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej. Patronat nad nim objęli: Marszałek Województwa Lubuskiego, Lubuski Wojewódzki  Konserwator Zabytków i Burmistrz Kożuchowa.
Należy podkreślić, iż cyklicznie organizowane od 2008 r., przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, sesje naukowe służą popularyzacji dziedzictwa kulturowego Ziemi Kożuchowskie. Przyczyniają się do pogłębiania wiedzy o historii i zabytkach naszego regionu, co stanowi ważny czynnik w budowaniu poczucia tożsamości wśród jego mieszkańców. B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków pogratulowała organizatorom z okazji dziesiątego jubileuszu i podziękowała Panu Zdzisławowi Szukiełowiczowi Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej oraz chłonkom Stowarzyszenia. Sesja zgromadziła dużą grupę regionalistów i osób zainteresowanych zabytkami. Po wysłuchaniu referatów uczestnicy wydarzenia zwiedzili pałac, oranżerię i kościół w Solnikach.
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Publikacja zawiera opis 158 parków wpisanych do rejestru zabytków z terenu województwa lubuskiego. Opisane w niej parki ułożono w porządku alfabetycznym według miejscowości, natomiast z uwagi na ich funkcję zostały podzielone...
Zabytek Chroniony Prawem
1
Translate / Übersetzen