Wybierz miesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Aktualności
rozmiar czcionki A A A
18.09.2017
Spotkanie ekspertów ws. zabytkowych rezydencji na pograniczu polsko-niemieckim w Dahme

Już po raz szósty odbyło się spotkanie ekspertów dotyczące zabytkowych rezydencji na polsko-niemieckim pograniczu. Gospodarzem spotkania, które zostało zorganizowane w dniach 13-14 września 2017 r. w Dahme były władze Kraju Związkowego Brandenburgia. W spotkaniu uczestniczyli m.in., przedstawiciele służb konserwatorskich z województwa lubuskiego, krajów związkowych Brandenburgia, Saksonia i Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz odpowiednich Ministerstw tych Krajów Związkowych, w których gestii znajduje się ochrona zabytków, jak również Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, Stowarzyszenia Niemieckiego w Berlinie, Związku Parków Łużyckich i Collegium Polonicum w Słubicach.
Podczas spotkania omówiono działania podjęte po targach Denkmal w Lipsku w 2016 r., na której zaprezentowano wspólną wystawę, prezentującą zabytkowe rezydencje na pograniczu polsko-niemieckim, nagrodzoną Złotym Medalem. Była ona prezentowana wiosną tego roku we Wrocławiu. Ustalono dalsze wspólne działania w roku 2018, który będzie Europejskim Rokiem Kultury, m.in. prezentację ww. wystawy w Dreźnie i Brukseli oraz przygotowanie seminarium dla właścicieli zabytków rezydencjonalnych, ukierunkowanej na ich wspieranie w celu poprawy stanu zachowania zabytków.
Zaprezentowano również dalsze plany rozwoju Związku Parków Łużyc i włączenia nowych parków do tego Związku, m.in., parku w Zatoniu i Żaganiu. Uczestnicy spotkania zwiedzili również pałac w Dahme, który zachowany jest w formie zabezpieczonej ruiny, użytkowanej w ramach różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, stanowiącego dobry przykład adaptacji zabytku rezydencjonalnego do nowych funkcji.
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2003 r. tom 1”: Budowle na terenie Żagania związane z pochówkiem Bironów, książąt kurlandzkich i żagańskich. Katarzyna Adamek  Graficzne panoramy Zielonej Góry...
Zabytek Chroniony Prawem
7
Translate / Übersetzen