Wybierz miesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Aktualności
rozmiar czcionki A A A
22.09.2017
 Seminarium polsko-niemieckie "Brody - duchem historii regionu"

W dniu 16 września 2017 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowano polsko-niemieckie seminarium poświęcone historii i dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu Brodów. Zgromadziło ono polskich i niemieckich historyków, regionalistów, społeczników oraz osoby zainteresowane dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym gminy Brody. W trakcie sesji Pan dr Jarosław Lewczuk wygłosił referat pt. Piastowie, Schafgotschowie, Bruhlowie - skomplikowane dzieje Środkowego Nadodrza, Śląska i Łużyc, a następnie Pan Paweł Mrowiński zaprezentował opracowaną przez siebie ścieżkę historyczno-przyrodniczą, którą nazwał Od Sasa do lasa. Na zakończenie uczestnicy seminarium wybrali się na spacer wyznaczoną ścieżką.
Podczas seminarium zaprezentowano  ulotkę, na której przedstawiono ścieżkę Od Sasa do lasa, która łączy treści historyczne, przyrodnicze i leśne. Rozpoczyna się na dziedzińcu pałacu Brühlów w Brodach, gdzie przedstawiana jest historia rodu i miejscowości Brodów, dalej przebiega przez zabytkowy park pałacowy z egzotycznymi drzewami (cypryśnik błotny, tulipanowiec i inne) i starymi alejami lipowymi prowadzi wzdłuż południowego brzegu Jeziora Brodzkiego na leśną ścieżkę "Na Wąwozach". Ścieżka Od Sasa do lasa kończy bieg w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, gdzie można poznać ciekawe gatunki drzew i krzewów w ogrodzie dendrologicznym Ośrodka, w tym różne gatunki sosen oraz wejść na leśną wieżę obserwacyjno-widokową i podziwiać krajobraz okolicy.
Organizatorami seminarium byli: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Oddział Lubuski oraz Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lubsko przy współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Seminarium poprowadziła Pani Anna Dziadek - przewodnicząca Oddziału Lubuskiego TOnZ.
 
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
  Spis treści Barbara Bielinis- Kopeć  Wprowadzenie  5 PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA Andrzej Kozieł Georg Wilhelm Neunhertz czyli Francesco Arculario. O dekoracji freskowej w kościele pielgrzymkowym w Rokitnie i jej autorze.  9 Przemysław...
Zabytek Chroniony Prawem
8
Translate / Übersetzen