Wybierz miesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Aktualności
rozmiar czcionki A A A
12.10.2017
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków na Konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

 Na zaproszenie samorządowców województwa lubuskiego B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu 10 października 2017 r. wzięła udział w Konwencie ZGWL, który odbył się w Dźwirzynie. Omówiła m.in., nowelizację ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy i ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami samorządy będą mogły przyznawać dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane m.in. w zabytkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków. B. Bielnis-Kopeć przypomniała samorządowcom o obowiązku opracowania gminnej ewidencji zabytków, gminnych programów opieki nad zabytkami oraz planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2006 - 2007 r. tom 4”: Cz. I PRACE KONSERWATORSKIE Prace konserwatorskie w województwie lubuskim na wybranych przykładach. Barbara Bielinis- Kopeć Renowacja zabytkowego wnętrza kościoła...
Zabytek Chroniony Prawem
4
Translate / Übersetzen