Prace konserwatorskie
rozmiar czcionki A A A
17.10.2017
Rudno - remont dachu kościoła

Dobiegają końca prace związane z wymianą pokrycia dachowego oraz remontem więźby dachowej kościoła w Rudnie. Konieczność prac podyktowana była złym stanem zachowania dachówki pokrywającej połacie dachu kościoła oraz ubytkami w strukturze jego więźby. Po rozpoczęciu prac podjęto również decyzje o całkowitej wymiany ceglanych zwieńczeń ścian szczytowych nawy ze względu na znaczne uszkodzenie struktury muru, na którym były posadowione. W następnym etapie prac Parafia przewiduje podjęcie prac polegających na przywróceniu kamiennego lica elewacji. W tym celu przeprowadzone zostaną badania konserwatorskie mające na celu ustalenie zachowanych warstw tynkarskich na elewacjach oraz historycznej kolorystyki wnętrza i nieprzebadanych elementów wyposażenia.
Kościół pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Rudnie jest wczesnogotycką budowlą wzniesioną na przełomie XIII i XIV w. z kamienia polnego i rudy darniowej. Świątynia służyła ludności wyznania katolickiego do XVI w., kiedy to przejęli ją luteranie. Stanowiła ona samodzielną parafię, która obejmowała okoliczne miejscowości w tym też Nową Sól. Kościół podczas wojny trzydziestoletniej spłonął i w stanie ruiny został zwrócony katolikom 21 lutego 1654 r. i razem z wsią znalazł się w rękach głogowskich jezuitów. Funkcję świątyni parafialnej kościół w Rudnie pełnił do 1731 r., kiedy to stał się filią parafii pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli.
 

Dominik Kwaśniak

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2005 - 2006 r. tom 3”: Cz. I KONSERWACJE ZABYTKÓW Prace konserwatorskie i budowlane elewacji kościoła konkatedralnego p.w. św. Jadwigi w Zielonej Górze. Barbara Bielinis- Kopeć ...
Zabytek Chroniony Prawem
5
Translate / Übersetzen