Wybierz miesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Aktualności
rozmiar czcionki A A A
02.11.2017
 Obchody 500-lecia reformacji w Zielonej Górze

W dniu 31 października 2017 r., w 500 rocznicę ogłoszenia przez dr. Marcina Lutra w Wittenberdze 95 tez, będących wezwaniem do publicznej dysputy religijnej na temat istoty i skuteczności odpustów, w kościele Jezusowym w Zielonej Górze odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył proboszcz tutejszej parafii ewangelicko-augsburskim ks. Dariusz Lik. Wydarzenie to, w którym uczestniczył Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, włączyło się w program obchodów 500-lecia reformacji w Polsce.
Kościół Jezusowy w Zielnej Górze jest świątynią zabytkową, która wzniesiona została w 1911 r. na potrzeby gminy staroluterańskiej. Po II woj¬nie światowej świątynię przejęli katolicy, użytkując ją jako kaplicę ślubów pw. św. Józefa. W 1950 r. przywrócono w niej obrządek ewangelicki. Na szczególną uwagę zasługuje malarski wystrój wnętrza kościoła wykonany w technice kazeinowej, o ornamentyce utrzymanej w stylistyce secesji. Górne partie ścian, pierwotnie w jasnej szarozielonej gamie kolorystycznej, zostały wtórnie przemalowane. Partie z dekoracją ornamentalną są oryginalne, jednakże zostały przemalowane po formie z niewielką zmianą kolorystyki. U dołu ścian wydzielono lamperię pierwotnie ugrowo-zieloną (ciemniejszą niż górna partia ściany) obwiedziony wąską bordiurą o ornamentyce roślinno-geometrycznej ( motywy łamanych kamieni są wtórne). Analogiczną bordiurą, o zróżnicowanej ornamentyce i szerokości, podkreślono luki okien i drzwi, arkad międzynawowych i łuku tęczowego. Wpleciono w nią motywy zoomorficzne i mozaikowe. Na podniebiu sklepienia absydy ( obecnie przemalowane, pierwotnie błękitno- szare) znajduje się przedstawienie gołębicy w promienistej glorii. Szwy sklepienne pokryto dekoracją malarską, wzbogaconą o bukiety kwiatów u nasady sklepienia. Kolebkę nad nawą główną pokryto w całości dekoracją malarską z tłem monochromatycznym w odcieniach błękitu.
Kościół zachował niezwykle cenne walory autentyzmu zabytkowego wnętrza i należy do rzadkich przykładów secesyjnej aranżacji wnętrz w architekturze sakralnej. Niestety z uwagi na ograniczenia finansowe parafii konserwacja tego cennego wystroju odkładana jest z roku na rok.
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Kościoły zrębowe i szkieletowe województwa lubuskiego” autorstwa Małgorzaty Szymańskiej- Dereń, s. 144, Zielona Góra 2009 r. W publikacji znajdują się opisy kościołów zrębowych w Kosieczynie, Boryszynie,...
Zabytek Chroniony Prawem
9
Translate / Übersetzen