Wybierz miesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X

Aktualności
rozmiar czcionki A A A
25.02.2018
Europejski Związek Parków Łużyckich powiększony o nowych partnerów

W dniu 24 lutego 2018 r. na zamku w Bad Muskau na terenie Kraju Związkowego Saksonia odbyło się uroczyste przyjęcie nowych partnerów Europejskiego Związku Parków Łużyckich, który wzbogaci się o: Park Pałacowy w Zatoniu, Park Książęcy w Żaganiu, Park Pałacowy w Altdöbern w Brandenburgii oraz Park Rododendronów w Kromlau i Pałac Barokowy i Park w Neschwitz w Saksonii.
Licznie zgromadzonych gości przywitał Pan Cord Panning Prezes Fundacji i Dyrektor Parku Księcia Pücklera w Bad Muskau. Następnie Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazała na ręce organizatora list gratulacyjny od Pana Władysława Dajczaka Wojewody Lubuskiego, dziękując za działania na rzecz rewaloryzacji zabytkowych parków, które służą mieszkańcom i budują poczucie tożsamości kulturowej na pograniczu polsko-niemieckim. Głos zabrali także: Pan Mariusz Czuba Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, Pani Holger Kelch Nadburmistrz Cottbus oraz Pan Czesław Fiedorowicz Prezes Konwentu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Okolicznościowy wykład wygłosił Pan Nikolaus Bernau, berliński historyk sztuki, krytyk i dziennikarz. Następnie doszło do uroczystego podpisania aktów przystąpienia do Związku przez nowoprzyjętych członków, reprezentowanych m.in., przez Pana Krzysztofa Kaliszuka Wiceprezydenta Zielonej Góry i Pana Daniela Marchewkę Burmistrza Żagania.
Na zakończenie uczennice i uczniowie Gimnazjum im. Friedricha Ludwiga Jahna w Forst (Lausitz) zaprezentowały program artystyczny inspirowany historią zabytkowych parków, zaś dzieci z przedszkoli w Bad Muskau i Łęknicy – piosenki i zabawy. Po zakończeniu uroczystości organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników uroczystości oraz mieszkańców na tradycyjny pochód z lampionami po Parku Mużakowskim z okazji Festynu Świateł Zimowych
Uroczystość zgromadziła ponad 200 osób. Wśród zaproszonych gości obecni byli członkowie rodzin Pückler i Brühl, a także właściciele wchodzących w skład Związku parków, w tym m.in., samorządowcy z Zielonej Góry,  Żagania,  Brodów oraz licznie przybyli goście z Polski, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, architekci krajobrazu, regionaliści, leśnicy.
Europejski Związek Parków Łużyckich założony został w 2010 r. Stanowi dobrowolny związek skupiający właścicieli  obiektów parkowych z terenu Łużyc po polskiej i niemieckiej stronie granicy. W skład Związku weszły w 2010 r.: Park Księcia Pücklera w Branitz, Park Księcia Pücklera w Bad Muskau, Park Mużakowski w Łęknicy, Wschodnioniemiecki Ogród Różany w Forst oraz Park Pałacowy w Brodach. Spoiwem, które połączyło parki były wybitne osobowości ich twórców tj. byłego premiera Saksonii – hrabiego Heinricha Brühla (1700-1763) oraz ks. Hermanna von Pückler-Muskau (1785-1871). H. Brühl stworzył okazałe rezydencje w Dreźnie, Warszawie oraz Brodach. Ks. Pückler von Muskau założył ogrody krajobrazowe w Bad Muskau oraz Branitz na wzór parków angielskich, które do dziś dnia przyciągają zarówno uwagę turystów, jak i specjalistów w zakresie ogrodnictwa.
Założenie Europejskiego Związku Parków Łużyckich umożliwiło realizację wiele wspólnych projektów wystawienniczych, publikacji i innych wydarzeń, co przyczynia się do kształtowania tożsamości naszej wspólnej transgranicznej historii. Po siedmiu latach działalności zdecydowano o powiększeniu Związku. Daje to szansę kolejnym zabytkowym parkom na pozyskanie środków na ich rewaloryzację.
 

Elżbieta Górowska

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Czas architekturą zapisany. Zabytki województwa zielonogórskiego” pod red. Iwony Peryt- Gierasimczuk, s.294, Zielona Góra 1998 r.   Książka opisuje zabytki znajdujące  się w  miejscowościach...
Zabytek Chroniony Prawem
9
Translate / Übersetzen