Wybierz miesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Aktualności
rozmiar czcionki A A A
27.04.2018
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2018 r. zostało przyznanych 7 dotacji na łączną kwotę 40 000 zł:  
• oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie:  Sesja naukowa "Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej" (Lasocin, Dziadoszyce, Drwalewice i Bielice) wraz z wydaniem publikacji   – 5 000 zł;
• oferta złożona przez Fundacja Pałac Bojadła zadanie:  Druga edycja wystawy „Rezydencje środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy” –  4 000 zł;
• oferta złożona przez  Stowarzyszenie Czas A.R.T. - zadanie:  Wędrowanie wśród zabytków ziemi wschowskiej (wydruk folderów i materiałów promujących zabytki i historię ziemi wschowskiej, konkursy plastyczno – fotograficzne, spacery, „jurta odkrywców” dla dzieci, etc..)–  5 500 zł;
• oferta złożona przez  Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K. – zadanie:  „Jazz w pałacach, dworach i …”– 9 000 zł
• oferta złożona przez  Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - zadanie:  Festiwal muzyki Fryderyka Chopina w Sulechowie. Nowe życie dawnego zboru kalwińskiego i zamku w Sulechowie   - Wydanie publikacji albumowej prezentującej dawny Zbór Kalwiński i Zamek w Sulechowie jako kompleks kulturalny ważny dla regionu przez pryzmat Festiwalu Muzyki Fryderyka Chopina – 3 000 zł
• oferta  złożona przez  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze – Seminarium – Zabytek „Instrukcja obsługi” – 3 500 zł
• oferta złożona przez Fundacja muzyki dawnej „Canor”  - Cykl koncertowy „Przedsionek Raju” edycja VII  – 10 000 zł.
Pozostałe oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych.
 

Kamila Domagalska

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego” pod red. Barbary Bielinis- Kopeć i Błażeja Skazińskiego, s. 367, Zielona Góra 2007 r., wyd. I
Zabytek Chroniony Prawem
4
Translate / Übersetzen