Prace konserwatorskie
rozmiar czcionki A A A
21.08.2018
II etap prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym fary w Szprotawie

 Trwają prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie.
W roku 2017 wykonano pełną konserwację i restaurację barokowych rzeźb świętych Piotra i Pawła oraz Grupy Ukrzyżowania.
Obecnie konserwacji jest poddawany obraz z przedstawieniem Wieczerzy w Emmaus, który jest częścią drugiego etapu prac przy ołtarzu. Po pierwszych bardzo pracochłonnych zabiegach przy odwrociu obrazu, z którego trzeba było usunąć dyktę (na którą było trwale przyklejone podobrazie płócienne) oraz farbę olejną z licznymi łatami, konserwatorzy przeszli do usuwania warstw wtórnych z lica obrazu. Prace te okazały się również bardzo trudne. Lico obrazu było pokryte warstwami przemalowań z farb temperowych i olejnych, jak również posiadało liczne kity. Obecnie z lica usunięto wszystkie wtórne warstwy, spod których ukazało się bardzo zniszczone lico obrazu, Stopień zniszczenia oraz pierwotną formę obrazu ukazuje fotografia lica po usunięciu wszystkich warstw wtórnych.
Na fotografii przed konserwacją widoczne jest przedstawienie całkowicie zniekształcone przez niefachowe przemalowania i naprawy.
 
 

Agnieszka Kirkor-Skowron (w oparciu o informacje od wykonawcy prac konserwatorskich mgr Michała Laska)

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2008 r. tom 5”:   Cz. I PRACE KONSERWATORSKIE Sprawozdanie z przebiegu prac konserwatorskich przeprowadzonych na jedwabnych tkaninach wydobytych w kościele ewangelickim p.w. Żłóbka...
Zabytek Chroniony Prawem
7
Translate / Übersetzen