Wybierz miesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Aktualności
rozmiar czcionki A A A
30.07.2018
„Przedsionek Raju” w zabytkowym kościele w Bieczu

Organizowany na terenie naszego województwa już od kilku lat „Przedsionek Raju” jest nie tylko cyklem kilkudziesięciu letnich koncertów popularyzującym muzykę dawną, które odbywają się w zabytkach na obszarach wiejskich i w małych miastach, ale jak określił te wydarzenia Pan Cezary Zych, pomysłodawca i główny organizator imprezy, umożliwia spojrzenie w równe miejsca na Ziemi Lubuskie, dotąd zapomniane, obarczone tragiczną historią II wojny światowej i jej politycznymi, gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami, jak również i takie, które zaczynają nowe życie w ścisłym związku ze swoją historią. To też widać wyraźnie na Ziemi Lubuskiej – zaakceptowaliśmy przeszłość, która w tym miejscu nie jest wyłącznie przeszłością polską. Nie było to łatwe, ale jest inspirujące i na swój sposób wyzwalające. Cóż w cieniu wojny sprzed dziesięcioleci może być mniej bolesne niż życie w uścisku historycznych resentymentów.
W ramach tegorocznego cyklu koncertów w dniu 28 lipca 2018 r. zorganizowano koncert w kościele w Bieczu, który wzniesiony został w 1719 r. wg projektu saksońskiego architekta Georga Baehra, autora m.in., kościoła w Dreźnie, zbombardowanego w trakcie działań wojennych i odbudowanego przed kilku laty. To znakomite dzieło barokowej architektury czeka na podjęcie prac konserwatorsko-remontowych.
Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać utworów na lutnię,  zaprezentowanych przez Pana Michała Gondko.
Tegoroczna edycja koncertów wsparta została ze środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Elżbieta Górowska

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
  Spis treści Barbara Bielinis- Kopeć Wprowadzenie ..........................5 PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA Barbara Bielinis- Kopeć Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. Św. Rodziny w Sękowicach ............................
Zabytek Chroniony Prawem
3
Translate / Übersetzen