ZABYTKI
Wybierz pierwszą literę miejscowości: B C D G H I J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
rozmiar czcionki A A A
Architektura rezydencjonalna
Bielice gm. Kożuchów - Pałac
Pałac leży na niewielkim wzniesieniu w otoczeniu parku przy drodze prowadzącej z La­socina do Kożuchowa. Obiekt został wzniesiony na fundamentach XVI-wiecznego dwo­ru zbudowanego przez rodzinę von Knobelsdorff. Od 1638 roku wieś Bielice (niem. Beliz) stanowiła własność rodziny von Seher. W 1705 roku posiadłość przeszła w ręce Johanna Fabiana von Braun. Od 1746 roku wieś należała do rodziny von Glaubitz. W 1865 roku dobra kupił Heinrich Oswald Nickisch von Rosenegk. Za jego czasów został prawdopo­dobnie wzniesiony obecny pałac i budynki gospodarcze, choć R. Kąsinowska przyjmuje, iż pałac powstał wcześniej, za Reinholda Eltestera, który był właścicielem Bielic w latach 1844-1865. Obok pałacu w 1869 roku założono park o charakterze krajobrazowym. Ze­spół pałacowo-parkowo-folwarczny pozostawał w rękach rodziny von Roseneck do 1944 roku. Po II wojnie światowej obiekt został przejęty przez PGR i pełnił funkcje administra­cyjno-mieszkaniowe. Od lat 90. XX wieku pozostaje w rękach prywatnych.

Neogotycki, niewielki pałac w Bielicach wzniesiono przypuszczalnie w 1867 roku (rok ten wraz z monogramami właściciela widnieje na chorągiewce pałacowej wieży). Pałac po­wstał według projektów nieznanego z nazwiska architekta berlińskiego szkoły schinklow­skiej. Budynek jest dwukondygnacyjny z wysokimi piwnicami i mieszkalnym poddaszem od strony północno-wschodniej, murowany, otynkowany. Pałac założony na rzucie pro­stokąta, wzbogacony w liczne ryzality, cechuje malownicze rozplanowanie bryły z pod­kreślonym gankiem wejściowym, klatką schodową, tarasem w elewacji ogrodowej, z wie­żą od strony północnej. Elewacje o różnej wysokości z wysokimi schodkowymi szczytami podzielone są gzymsami i fryzami arkadkowymi. Otwory okienne ujęte gzymsami okap­nikowymi, w dolnych kondygnacjach są prostokątne, w górnych zamknięte ostrołuko­wo. Wieżę z zegarem wieńczy krenelaż i sterczyny. Rozplanowanie wnętrz jest trzytrakto­we. We wnętrzu jest zachowana neogotycka stolarka drzwiowa i boazerie. Salon myśliw­ski zdobi rozeta z półplastyczną dekoracją z motywami łowieckimi. Po 1992 roku podję­to prace remontowe. Pałac został odrestaurowany: elewacje zostały pomalowane, wymie­niono pokrycie dachu.Kamila Helena Domagalska
Źródło:
"Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"
Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Spis treści dr Barbara Bielinis-Kopeć Wprowadzenie …………………… ……………………… ………………………………...….5 PRACE...
Zabytek Chroniony Prawem
6
Translate / Übersetzen