ZABYTKI
Wybierz pierwszą literę miejscowości: B C D G H I J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
rozmiar czcionki A A A
Architektura rezydencjonalna
Wiechlice - Pałac
Wiechlice leżą 4 km na wschód od Szprotawy, przy lokalnej drodze do Niegosławic. Dwór, położony w centrum wsi, po południowej stronie drogi, usytuowany jest na obrzeżu parku krajobrazowego, z fasadą od wschodu, gdzie w niewielkim oddaleniu znajduje się podwó­rze folwarczne z zabudową mieszkalno-gospodarczą. Obecnie trwa remont zabytku.

Dobra rycerskie w Wiechlicach, istniejące zapewne wcześniej, źródłowo poświadczone zo­stały w 1538 roku, gdy były w posiadaniu Krzysztofa Kittlitza. Od początku XVII wieku do roku 1718 władała nimi rodzina von Haugwitz, a następnie kolejno von Stosch, von Studnitz (od 1762) i von Niebelschütz (od 1778). W roku 1786 majątek kupił G.S. Neu­mann, który zbudował obecny dwór na miejscu starszego. Jego spadkobiercy, nobilitowa­ni w 1861 roku, posiadali majętność do końca II wojny światowej.

Wzniesiony w latach 1790-1795, klasycystyczny dwór reprezentuje typ charakterystycz­ny dla architektury rezydencjalnej tego czasu na Śląsku. Autor projektu pozostaje niezna­ny. Około 1890 roku, do elewacji ogrodowej dobudowany został ryzalit z reprezentacyjną klatką schodową, a do fasady portyk. Obiekt jest murowany, założony na planie prostokąta (15×30 m), z czworobocznym ryzalitem od strony zachodniej, piętrowy, nakryty dachem mansardowym z naczółkami. Partia środkowa i naroża fasady zaakcentowane pilastrami. Wejście główne, od wschodu, poprzedzone portykiem wspartym na czterech neorenesan­sowych kolumnach podtrzymujących balkon. Przybudówka zachodnia posiada dwuspado­wy dach i ukształtowane faliście, barokowe szczyty. Niektóre pomieszczenia wnętrza wzbo­gacone są sztukatorskim wystrojem klasycystycznym (kominek, fasety, obramienia i rozety na sufitach) i eklektycznym (kuta balustrada, kolumny klatki schodowej).

W założonym wraz z budową pałacu niewielkim parku jest wiele gatunków drzew i krze­wów, dominują jednak dąb i lipa. Na skraju parku stoi dom ogrodnika, zbudowany w 1855 roku według projektu architekta Thomasa. Budynki folwarczne pochodzą z koń­ca XVIII i początków XIX wieku.

Po wojnie dwór użytkowany był przez PGR. Wnętrza przekształcono na biuro i miesz­kania, z czasem opuszczone uległy dewastacji. Po roku 1989 znalazł się w gestii AWRSP. Obecnie w rękach prywatnych. Planowana jest odbudowa obiektu.


Stanisław Kowalski
Źródło:
"Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"

Zobacz także: | Aktualności | Prace konserwatorskie
Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego” pod red. Barbary Bielinis- Kopeć, s. 464, Zielona Góra 2008 r., wyd. II popr. i uzupełnione Publikacja prezentuje zabytkowe zamki, dwory i pałace z terenu województwa...
Zabytek Chroniony Prawem
6
Translate / Übersetzen