ZABYTKI
Wybierz pierwszą literę miejscowości: B C D G H I J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
rozmiar czcionki A A A
Zabytki techniki
Drezdenko - wodociągowa wieża ciśnień

Wodociągowa wieża ciśnień zlokalizowana jest na południe od centrum Drezdenka, w obrębie Miejskiego Zakładu Wodociągowego i Kanalizacji. Budowla została wzniesiona jako element zakładu w latach 1906-1907, według projektu inż. Heinricha Ehlerta z Düsseldorfu. W pobliżu usytuowana jest dawna gazownia, rzeźnia miejska oraz fabryka cygierniczek.
Wieża składa się z dwóch części: stalowego zbiornika wodnego typu Intze oraz murowanego trzonu, na którym wsparty jest zbiornik wodny. Instalację uzdatniania wody i stację pomp zlokalizowano poza wieżą, w osobnych, wolnostojących budynkach. W dolnej partii trzon jest ośmioboczny, powyżej kolisty, zwężający się ku górze. Partia cokołowa opięta jest w narożnikach boniowanymi lizenami i zamknięta profilowanym gzymsem. Budowla jest podpiwniczona. Wewnątrz znajduje się sześć kondygnacji. Wejście znajduje się po stronie wschodniej. Zbiornik osadzony na pierścieniu jest kolisty, opięty lizenami i nakryty dachem stożkowym z niewielkimi lukarnami. Na podstawie analizy projektu będącego w posiadaniu właściciela obiektu, wiadomo że zmieniono podczas realizacji sposób zamknięcia zbiornika z kopułowego na ostrosłupowy.  Wobec wieloletnich zaniedbań stan techniczny wieży jest zły. W ostatnim czasie po interwencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wykonano remont zabezpieczający zbiornika.

 

 B.Skaziński

Zobacz także: | Aktualności | Prace konserwatorskie
Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2006 - 2007 r. tom 4”: Cz. I PRACE KONSERWATORSKIE Prace konserwatorskie w województwie lubuskim na wybranych przykładach. Barbara Bielinis- Kopeć Renowacja zabytkowego wnętrza kościoła...
Zabytek Chroniony Prawem
3
Translate / Übersetzen