ZABYTKI
Wybierz pierwszą literę miejscowości: B C D G H I J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
rozmiar czcionki A A A
Założenia urbanistyczne
Kostrzyn - miasto

Miasto Kostrzyn, gm. Kostrzyn, pow. gorzowski

1000  łanów ziemi wraz  z  położoną przy  ujściu Warty do  Odry osadą targową Kostrzyn, książę Odnonic przekazał w  1232 templariuszom. Gdy  trzydzieści lat później Kostrzyn zajęła Brandenburgia, był  już  miastem o  regularnym rozplanowaniu. Położenie miasta na  terenie o  naturalnych warunkach obronnych sprawiło, że  w  XVI  w. przekształcone zostało ono  w  twierdzę. Gospodarczo Kostrzyn bazował głównie na  rzemiośle i  rybołówstwie. Rozwinięte było  przetwórstwo rybne i  funkcjonował targ rybny. Głównym źródłem zasilającym kasę miejską przez  stulecia były  wpływy z  komory celnej. W  XIX  w. pewne ożywienie przyniosło powstanie tutaj węzła kolejowego Berlin-Bydgoszcz i  Wrocław-Szczecin, przy  którym wyrosła nowa dzielnica. Rozwinął  się też  niewielki przemysł. Jako twierdza Kostrzyn wielokrotnie narażony był  na  dolegliwości wojenne. W  walkach 1945 stare miasto zostało całkowicie unicestwione i  ciągle nie  jest  odbudowane.
 S.Kowalski
Źródło:
Zabytki architektury województwa lubuskiego

Zobacz także: | Aktualności | Prace konserwatorskie
BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2006 - 2007 r. tom 4”: Cz. I PRACE KONSERWATORSKIE Prace konserwatorskie w województwie lubuskim na wybranych przykładach. Barbara Bielinis- Kopeć Renowacja zabytkowego wnętrza kościoła...
Zabytek Chroniony Prawem
2
Translate / Übersetzen