Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Lipno położone jest 23 km od Zielonej Góry, w kierunku zachodnim. Obecnie, głównym akcentem założonej na planie wielodrożnicy wsi, jest znajdujący się w centrum kościół, położony na rozległym...
Architektura sakralna
Położona w centralnej części Puszczy Noteckiej, wieś sołecka Lubiatów założona została na wyrębisku leśnym, w otoczeniu jezior. Zlokalizowana na uboczu głównych tras, przy jednej z lokalnych...
Architektura sakralna
Lubiechnia Mała, położona w niedalekiej odległości od Rzepina, posiada typowy dla tego regionu, do dzisiaj czytelny, układ owalnicowy z wrzecionowatym nawsiem. Wzdłuż osi północ – południe...
Architektura sakralna
Lubięcin, położony jest przy drodze prowadzącej z Wolsztyna do Nowej Soli. Bezpośrednio przy tym szlaku rozciąga się plac przykościelny, na którym usytuowany jest kościół oraz współczesna...
Architektura sakralna
Podobnie jak w wielu innych miastach łużyckich kościół usytuowany jest na rynku. Późnoromańska bazylika z kostki granitowej stała tutaj już od połowy XIII wieku. Z tamtego czasu pochodzą fragmenty...
Architektura sakralna
Wzniesiony w 1474, być może na miejscu kościoła wzmiankowanego w 1232, był przebudowany w kon. XV w. (sklepienia naw) i po zniszczeniach spowodowanych najazdem wojsk niemieckich w 1520. Przesklepione...
Architektura sakralna
Niewielka Mosina, położona jest na terenie Puszczy Nadwarciańskiej, na obszarze mocno zalesionym. Pierwotny układ ruralistyczny wsi, prawdopodobnie owalnicowy, został zatarty. Na niewielkim wyniesieniu...
Architektura sakralna