ZABYTKI
Wybierz pierwszą literę miejscowości: B C D G H I J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Architektura sakralna
Lipno położone jest 23 km od Zielonej Góry, w kierunku zachodnim. Obecnie, głównym akcentem założonej na planie wielodrożnicy wsi, jest znajdujący się w centrum kościół, położony na rozległym placu. Niegdyś w pobliżu świątyni znajdowała...
Położona w centralnej części Puszczy Noteckiej, wieś sołecka Lubiatów założona została na wyrębisku leśnym, w otoczeniu jezior. Zlokalizowana na uboczu głównych tras, przy jednej z lokalnych...
Architektura sakralna
Lubiechnia Mała, położona w niedalekiej odległości od Rzepina, posiada typowy dla tego regionu, do dzisiaj czytelny, układ owalnicowy z wrzecionowatym nawsiem. Wzdłuż osi północ – południe...
Architektura sakralna
Lubięcin, położony jest przy drodze prowadzącej z Wolsztyna do Nowej Soli. Bezpośrednio przy tym szlaku rozciąga się plac przykościelny, na którym usytuowany jest kościół oraz współczesna...
Architektura sakralna
Podobnie jak w wielu innych miastach łużyckich kościół usytuowany jest na rynku. Późnoromańska bazylika z kostki granitowej stała tutaj już od połowy XIII wieku. Z tamtego czasu pochodzą fragmenty...
Architektura sakralna
Wzniesiony w 1474, być może na miejscu kościoła wzmiankowanego w 1232, był przebudowany w kon. XV w. (sklepienia naw) i po zniszczeniach spowodowanych najazdem wojsk niemieckich w 1520. Przesklepione...
Architektura sakralna
Niewielka Mosina, położona jest na terenie Puszczy Nadwarciańskiej, na obszarze mocno zalesionym. Pierwotny układ ruralistyczny wsi, prawdopodobnie owalnicowy, został zatarty. Na niewielkim wyniesieniu...
Architektura sakralna
BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Spis treści Słowo wstępne  ....................................5 I. Barbara Bielinis-Kopeć - „ Rozwój miast na Ziemi Lubuskiej do II wojny światowej i zniszczenia po 1945 roku”.........................................................................................7 II....
Zabytek Chroniony Prawem
6
Translate / Übersetzen