Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Pałac znajduje się w ramach zespołu rezydencjonalnego, obejmującego folwark i park krajobrazowy. Jest on usytuowany w centralnej części miejscowości, po północnej stronie lo­kalnej drogi, na...
Architektura rezydencjonalna
Wieś Glińsk położona jest na wschód od drogi prowadzącej ze Świebodzina do Między­rzecza. Pałac zlokalizowany jest w centrum miejscowości. Obecnie ma tu swoją siedzibę Dom Pomocy Społecznej.Historia...
Architektura rezydencjonalna
Budynek pałacu zlokalizowany w południowej części miejscowości wraz z założeniem fol­warcznym oraz parkiem. Obiekt zwrócony jest elewacją frontową w kierunku północ­no-wschodnim, poprzedzony...
Architektura rezydencjonalna
Wieś położona jest przy drodze prowadzącej z Żagania do Nowogrodu Bobrzańskiego. Za­łożenie podworskie znajduje się we wschodniej części wsi, kilkaset metrów od szosy. Ruina dworu zajmuje...
Architektura rezydencjonalna
Pałac z folwarkiem leży w północno-wschodniej części wsi, w pobliżu południowego brze­gu rzeki Obry. Zabudowania gospodarcze tworzą prostokątny dziedziniec, którego pół­nocnym zamknięciem...
Architektura rezydencjonalna
Założenie folwarczne w Grabicach, którego główny element stanowi klasycystyczny dwór, usytuowane jest w północno-wschodniej części wsi, przy lokalnej drodze prowadzącej z Nowej Wioski do Jazowa....
Architektura rezydencjonalna
Grabik położony jest około 1 km na północ od Żar. Początkowo była to niewielka wieś łańcuchowa, z czasem rozwinięta w wielodrożnicową. We wsi znajdują się dwa założenia folwarczne. Dwór...
Architektura rezydencjonalna