Strona główna / Zabytki / Zabytki techniki
Zabytki
Na wzgórzu po zachodniej stronie wsi zachowały się trzy drewniane wiatraki typu koźlak z 1705, 1817 i z pocz. XIX w.
Zabytki techniki
Most nad kanałem portowym w Nowej Soli usytuowany w ciągu Alei Wolności, jest unikatowym w skali Polski i Europy mostem ruchomym z podnoszonym przęsłem. Wybudowany...
Zabytki techniki
Wieża ciśnień w Ośnie Lubuskim została wzniesiona poza zabudowaniami miejskimi, przy drodze do Rzepina. Budowla powstała w 1903 roku, w pobliżu studni głębinowych, obok zlokalizowano też przepompownię....
Zabytki techniki
Wieża ciśnień w Strzelcach została wybudowana w 1929 roku w zachodniej części miasta. Ujęcia wodne zlokalizowane były w oddalonej o 4 km miejscowości Sławno. Przy ujęciach usytuowana była pompownia,...
Zabytki techniki
Browar w Witnicy istnieje od 1848 roku, jednak najstarsze budynki w omawianym browarze możemy datować na koniec XIX wieku. Główny budynek produkcyjny i budynek gospodarczy zachowały się w dobrym...
Zabytki techniki
 W 2014 roku objęto ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa lubuskiego kolejową wieżę ciśnień w miejscowości ZBĄSZYNEK. Będąca własnością Polskich...
Zabytki techniki
Obecnie Galeria Handlowa Focus Mal w Zielonej Górze
Zabytki techniki