Strona główna / Zabytki / Założenia urbanistyczne
Zabytki
Źródła pisane wystawiają Świebodzinowi późną metrykę, gdyż pierwsze wzmianki o miejscowości i mieście pochodzą odpowiednio z 1309 i 1319. Ustalona ostatnio archeologicznie obecność...
Założenia urbanistyczne
 Miejsce najwcześniej udokumentowane ważnym wydarzeniem w dziejach Szprotawy znajduje się nie w rejonie rynku i ratusza, lecz na zachodnich peryferiach miasta, tam gdzie stoi romański kościół św....
Założenia urbanistyczne
Istnieje przypuszczenie, że w Iławie (obecnie w granicach miasta) Bolesław Chrobry witał cesarza Ottona III, podążającego w roku 1000 z pielgrzymką do Gniezna. Iława nie stała się jednak zalążkiem...
Założenia urbanistyczne
(do uzupełnienia )
Założenia urbanistyczne
Nie zlokalizowany dotąd, wymieniany w 1202 roku gród kasztelański w Żaganiu położony był gdzieś w pobliżu obecnej wsi Stary Żagań. Tam też powstała osada targowa, a związany z nią...
Założenia urbanistyczne
Ziemia żarska, wymieniona została po raz pierwszy w 1007 roku, w kronice Thietmara. To stosunkowo niewielkie terytorium plemienne położone było na obszarze granicznym, gdzie we wczesnym średniowieczu...
Założenia urbanistyczne
Była jednym z miast księstwa głogowsko - żagańskiego. Za sprawą prosperującego sukiennictwa i winiarstwa od XVI wieku datuje się terytorialny rozwój miasta. U progu okresu industrializacji miała...
Założenia urbanistyczne