Zabytki
Cmentarz usytuowany na skraju miejscowości, ponad pól kilometra od jej centrum, w pobliżu drogi do wsi Nabłoto, około 100 m od drogi nr 289 prowadzącej z Nowogrodu Bobrzańskiego  do ...
Inne
Ogrodzenie cmentarza przykościelnego w Kotowicach, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski
Inne
Spichlerz folwarczny w Kotowicach, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski
Inne
Domy mieszkalne w Kożuchowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski
Inne
Plebania przy pl. Matejki 3 w Kożuchowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski
Inne
Krążkowo, gm. Sława - dawna plebania
Inne
Kręcko, gm. Zbąszynek - dawna zarządcówka
Inne