Zabytki
Założenie folwarczne w Mierzęcinie znajduje się na południe od pałacu i zostało wzniesione w 2 połowie XIX wieku. Kolejno wybudowano: w 1862 roku – oborę, w 1868 roku – stajnię, a...
Inne
Budowla związana jest z nierozerwalnie z dziejami miejscowości Sidłów położonej k. Strzelec Krajeńskich. Sidłów (Zeitlow) został założony prawdopodobnie w końcu...
Inne
Instrument będący przedmiotem naszego zainteresowania powstał w  roku 1795. Ta imponująca data nadaje organom, o  których mowa, znamiona najstarszych organów piszczałkowych...
Inne
W lubuskich miastach i miasteczkach zachowało się wiele fabrykanckich willi, będących echem prosperity przemysłowej z końca XIX i początku XX wieku. Jedne to budowle nawiązujące w sensie architektonicznym...
Inne
Willa położona przy  ul.  Ułańskiej  7 w  Zielonej Górze została wybudowana w  1926  r. Autorem projektu był  architekt...
Inne