Prace konserwatorskie

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lesznie Dolnym (gm. Szprotawa), zlokalizowany jest w centralnej części wsi, na wschód od drogi wojewódzkiej numer 297. Obecnie jest to budowla salowa, orientowana, o trójbocznie zamkniętym...
Zakończył się kolejny etap  prac konserwatorskich i restauratorskich w drewnianym kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie, które zrealizowano...
Kosieczyn
Na podstawie wstępnych wyników przeprowadzonych badań konserwatorskich, w trakcie których wykonano sondażowe odkrywki stratygraficzne nawarstwień na ścianach we wnętrzu gotyckiego kościoła, stwierdzono,...
Chotków
Żagań - pałac (02.12.2011)
Rozpoczęto realizację projektu dotyczącego wymiany nawierzchni dziedzińca pałacowego oraz zjazdów z dziedzińca do parku wraz z budową systemu odwadniającego.
Żagań
W dn. 19 listopada 2011 r. na zaproszenie właściciela pałacu w Wiechlicach B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wzięła udział w uroczystości otwarcia pałacu na zakończenie...
Wiechlice
Na ukończeniu są kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na odtworzeniu pierwotnego, późnogotyckiego wystroju wnętrza Wielkiej Sali oraz aneksu podwieżowego na parterze ratusza...
Świebodzin
We wrześniu br, w okolicach miejscowości Bodzów, gm. Bytom Odrzański zakończył się drugi sezon badań wykopaliskowych, prowadzonych przez ekipę naukowców pod kierownictwem dra Janusza Budziszewskiego...
Bodzów
BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Spis treści Słowo wstępne  ....................................5 I. Barbara Bielinis-Kopeć - „ Rozwój miast na Ziemi Lubuskiej do II wojny światowej i zniszczenia po 1945 roku”.........................................................................................7 II....
Zabytek Chroniony Prawem
7
Translate / Übersetzen