Prace konserwatorskie

Zakończone zostały prace związane z naprawą i uruchomieniem zegara wieżowego w barokowym kościele filialnym pw. Matki Boskiej Bolesnej w miejscowości Karczówka. Zegar umieszczony jest na poddaszu pod sygnaturką, w drewnianej skrzyni tzw.kiosku,...
Zakończono trwające od kilku lat prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowym ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w pocysterskim...
Gościkowo-Paradyż
 Zakończono remont elewacji kamienicy przy ul. Sukienniczej 4 w Świebodzinie.
Świebodzin
Zakończony został remont elewacji kamienicy przy ul. Wałowej 17 w Świebodzinie.
Świebodzin
Zakończono remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kawaleryjskiej 10 w Świebodzinie.
Wykonany został  I etap prac konserwatorskich i restauratorskich polichromowanego stropu we wnętrzu kościół filialnego pw. Narodzenia NMP w Chlastawie. 
Chlastawa
Zakończono kolejny etap prac konserwatorskich przy drewnianym kościele filialnym pw. Narodzenia NMP w Chlastawie. Prace obejmowały elewacje: północną, wschodnią i części południowej kościoła....
Chlastawa
BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Zabytki Zielonej Góry, część 1”, pod red. Barbary Bielinis-Kopeć, s. 134, Zielona Góra 2003 r.  Książka podzielona jest na siedem części tematycznych. W pierwszej opisane są budowle, które już nie istnieją,...
Zabytek Chroniony Prawem
8
Translate / Übersetzen