Wybierz miesiąc: III

Aktualności

W dn. 4 marca 2013 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bytomiu Odrz. odbyły się wykłady prezentujące wyniki badań archeologicznych z 2009 r., przeprowadzonych we wnętrzu byłego kościoła ewangelickiego w Bytomiu Odrz. O badaniach archeologicznych...
Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2003 r. tom 1”: Budowle na terenie Żagania związane z pochówkiem Bironów, książąt kurlandzkich i żagańskich. Katarzyna Adamek  Graficzne panoramy Zielonej Góry...
Zabytek Chroniony Prawem
1
Translate / Übersetzen