Aktualności
W 2004 r. w zielonogórskim ratuszu natrafiono na nieznane dotąd piwnice, które nie były naniesione na inwentaryzacji z 1958 r. Fakt ten uzasadniał konieczność podjęcia badań architektonicznych,...
Zielona Góra
02 marzec 2007
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U....
14 luty 2007
IV EDYCJA KONKURSU „NAJLEPSZA RENOWACJA STOLARKI 2007” R e g u l a m i n 1 . Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie wyróżniających się realizacji zabytkowej stolarki okiennej...
01 luty 2007
Galeria