Aktualności
W dniach 14 i 21 lutego 2009 r. B.Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków spotkała się z księżmi proboszczami diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Spotkania odbyły...
Zielona Góra
21 luty 2009
Badania w krypcie w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie w dniach 16-18 lutego 2009 r. przeprowadziła na zlecenie wojewódzkiego konserwatora zabytków antropolog Anna Wrzesińska...
Szprotawa
18 luty 2009
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na podstawie zarządzenia nr 25 z dn. 19 listopada 2008 r. powołana została Rada Naukowa Odbudowy Fary w Gubinie
Zielona Góra
30 styczeń 2009
Minęło już ponad pół wieku od momentu, kiedy dawne wschodnie obszary Niemiec, w tym terytorium określane dziś jako Środkowe Nadodrze zostały włączone do Polski. Wśród wielu aspek­tów kształtowania...
Zielona Góra
26 styczeń 2009
Galeria