Aktualności
W  dniu 15  kwietnia 2011  r. odbyła  się Gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, zorganizowana przez  Narodowy Instytut Dziedzictwa w  Warszawie....
19 kwiecień 2011
W  dniu 13  kwietnia 2011  r. w  Belwederze w  ramach „Forum Debaty Publicznej” zorganizowana została pierwsza debata pt.  „Ochrona...
19 kwiecień 2011
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć na  wniosek Pana Adama Olejnika Zakład Organmistrzowski "Ars Organum" objęła patronat honorowy...
15 kwiecień 2011
W  dniu 4  kwietnia  2011   r. odbył  się w  Krakowie kolejny już  Konwent Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków....
13 kwiecień 2011
W  dniu 11  kwietnia 2011  r. w  ramach wizytacji kanonicznej w  Parafii pw.  św.  Jadwigi Śląskiej w  Zielonej Górze ...
Zielona Góra
12 kwiecień 2011
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć na  wniosek Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodniów Turystycznych "Przewodnik Lubuski"  objęła...
Zielona Góra
12 kwiecień 2011
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć na  wniosek Społecznego Komitetu ds.  Remontu Kościoła w  Budachowie nad  IX  Budachowskim...
Budachów
12 kwiecień 2011
Galeria