Aktualności
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków, ...
Zielona Góra
08 marzec 2012
W  dniu 02.03.2012  r. w  Gorzowie Wlkp. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w  Zielonej Górze i  Lubuski Wojewódzki Inspektor...
Gorzów Wlkp.
05 marzec 2012
W  dniu 29  lutego  2012  r. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze wraz  z  przedstawicielami...
Starosiedle
02 marzec 2012
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z   ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...
25 luty 2012
W  dniu 6  lutego w  kościele filialnym pw.  św.  Jana Chrzciciela w  Grabinie wybuchł pożar. Na  szczęście, zainstalowana w  ubiegłym...
Grabin
17 luty 2012
Neogotycki kościół filialny pw. świętej Małgorzaty Węgierskiej w miejscowości Ługów (gm. Świebodzin, powiat świebodziński)
Ługów
12 luty 2012
W  dniu 25.01.2012  r. w  bibliotece przy  ul.  Ptasiej w  Zielonej Górze otwarta została wystawa poświęcona odbudowie ruin fary w  Gubinie....
Zielona Góra
26 styczeń 2012
Galeria