Aktualności
W  dniu 3.10.2012  r. przedstawiciele stowarzyszenia Przyjaciół Zamków i  Ogrodów z  Berlina gościli w  siedzibie Lubuskiego Wojewódzkiego...
Zielona Góra
08 październik 2012
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków  objął honorowy patronat nad,  organizowaną z  inicjatywy władz samorządowych i  administracyjnych oraz  działaczy...
Wschowa
05 październik 2012
W  dniu 2  października 2012  roku za  pośrednictwem Kierownika Delegatury WUOZ w  Gorzowie Wlkp. przekazany został w  depozyt do  Muzeum...
Gorzów Wielkopolski
03 październik 2012
Sesja wyjazdowa Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Dobiegniewie
Dobiegniew
03 październik 2012
W  dniu 29  września 2012  r. w  Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza odbyła  się  konferencja zatytułowana „Świdnica –  rycerskie...
Świdnica
02 październik 2012
20 jubileuszowa konferencja naukowa Grupy Roboczej polskich i niemieckich historyków sztuki i konserwatorów w Słubicach
01 październik 2012
W  jeziorze Lipie dwóch płetwonurków natrafiło na  późnośredniowieczny topór. Zabytek został znaleziony na  głębokości około  40  metrów....
30 wrzesień 2012
Galeria