Aktualności
W dniu 3.10.2012 r. przedstawiciele stowarzyszenia Przyjaciół Zamków i Ogrodów z Berlina gościli w siedzibie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przewodnicząca stowarzyszenia Pani...
Zielona Góra
08 październik 2012
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków objął honorowy patronat nad organizowaną z inicjatywy władz samorządowych i administracyjnych oraz działaczy kultury miasta Wschowa wystawą pt. „Funeralia-...
Wschowa
05 październik 2012
W dniu 2 października 2012 roku za pośrednictwem Kierownika Delegatury WUOZ w Gorzowie Wlkp. przekazany został w depozyt do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. skarb przedmiotów z brązu....
Gorzów Wlkp.
03 październik 2012
W dniu 28 września 2012 roku w Dobiegniewie odbyła się sesja wyjazdowa Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa połączona z II Zjazdem Rodzin Woldenberskich. W ramach programu...
Dobiegniew
03 październik 2012
W dniu 29 września 2012 r. w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza odbyła się konferencja zatytułowana „Świdnica – rycerskie gniazdo”. Projekt został zrealizowany w ramach Programu...
Świdnica
02 październik 2012
W  dniach 26-29 września  br. w  Collegium Polonicum  Uniwersytetu Viadrina w  Słubiach odbyła  się 20  jubileuszowa konferencja naukowa...
01 październik 2012
W jeziorze Lipie dwóch płetwonurków natrafiło na późnośredniowieczny topór. Zabytek został znaleziony na głębokości około 40 metrów. Obiekt zachowany jest wraz z drzewcem i posiada następujące...
30 wrzesień 2012
Galeria