Aktualności
W dniu 20 maja 2014 r. na zaproszenie burmistrza Bartłomieja Bartczaka do Gubina przyjechali prof. Dietrich Neumann, prof. Barbara Hoidn, prof. Rolf Kuhn, dr Lars Scharnholz, arch. Florian Mausbach, arch....
Gubin
27 maj 2014
W dniu 14 maja 2014 roku w Zielonej Górze podsumowano etap wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Do konkursu przystąpiło...
Zielona Góra
23 maj 2014
W dniu 9 maja 2014 r. uroczyście otwarto ekspozycję muzealną w Bastionie Filip twierdzy Kostrzyn nad Odrą. Ekspozycja przedstawia historie miasta i twierdzy na licznych planszach, tablicach, w...
Kostrzyn nad Odrą
14 maj 2014
Otwarcie wystawy pt. „Czasy Wolnych Panów! Szlachta na Dolnych Łużycach”
13 maj 2014
Wizyta uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim u Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Zielona Góra
06 maj 2014
W dniu 30 kwietnia 2014 r. w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy odbyły się Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Organizatorem uroczystości...
Łęknica
05 maj 2014
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t....
29 kwiecień 2014
Galeria