Aktualności
W dniu 3 marca na sali obrad Rady Miejskiej w ratuszu w Ośnie Lubuskim odbyła się IV Sesja Naukowa z cyklu „Colloquia Lubuskie”. Tematem tegorocznej sesji była parafia Ośno Lubuskie na...
Ośno Lubuskie
18 marzec 2014
W dniu 12 marca 2014 r. o godz. 11.00 w Hotelu Forrest w Raculi Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, przy współpracy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,...
Zielona Góra
14 marzec 2014
Ustanowiona w 2008 r. nagroda jest uhonorowaniem laureata za znaczące dokonania w zakresie poprawy stanu zachowania zabytku, podkreślenia jego walorów artystycznych i użytkowych w aspekcie prawidłowo...
Zielona Góra
13 marzec 2014
Uprzejmie informujemy, iż  na  stronie internetowej Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pojawił  się komunikat o  odwołaniu II  naboru...
07 marzec 2014
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U....
06 marzec 2014
W dniu 4 marca 2014 r. w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze odbył się wernisaż wystawy poświęconej źródłom do dziejów księstwa Carolath-Beuthen, którego najwspanialszym...
Zielona Góra
06 marzec 2014
Na wniosek Stowarzyszenia Lubuska Grupa Eksploracyjna „Nadodrze” w dniu 28 lutego 2014 r. w auli Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze Lubuski Wojewódzki...
Zielona Góra
06 marzec 2014
Galeria