Aktualności
W dniu 3 marca na sali obrad Rady Miejskiej w ratuszu w Ośnie Lubuskim odbyła się IV Sesja Naukowa z cyklu „Colloquia Lubuskie”. Tematem tegorocznej sesji była parafia Ośno Lubuskie na...
Ośno Lubuskie
18 marzec 2014
W dniu 12 marca 2014 r. o godz. 11.00 w Hotelu Forrest w Raculi Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, przy współpracy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,...
Zielona Góra
14 marzec 2014
Nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „LUBUSKIE KONSERWACJE 2014”
Zielona Góra
13 marzec 2014
Odwołanie II naboru wniosków o dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
07 marzec 2014
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U....
06 marzec 2014
W dniu 4 marca 2014 r. w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze odbył się wernisaż wystawy poświęconej źródłom do dziejów księstwa Carolath-Beuthen, którego najwspanialszym...
Zielona Góra
06 marzec 2014
Na wniosek Stowarzyszenia Lubuska Grupa Eksploracyjna „Nadodrze” w dniu 28 lutego 2014 r. w auli Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze Lubuski Wojewódzki...
Zielona Góra
06 marzec 2014
Galeria