Aktualności
Na wniosek Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Prowincja Poznańska, 30 czerwca 2016 roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków zespół...
Zielona Góra
30 czerwiec 2016
W dniu 29 czerwca 2016 roku, na wniosek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddziała Lubuski, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu ochrony Zabytków w Zielonej Górze przeprowadzone zostało...
Zielona Góra
30 czerwiec 2016
W trakcie prac porządkowych prowadzonych na terenie parku w Brodach, w ramach seminariów parkowych, odsłonięto pozostałości kamiennego sarkofagu, który ustawiony był w północnej...
Brody
30 czerwiec 2016
 W dniu 28 czerca 2016 r. w Starej Farbiarni w Guben otwarta została wystawa prezentująca dawną willę fabrykanta E. Wolfa w Gubinie, zniszczoną w trakcie działań wojennych. Stanowiła ona prekursorskie...
Gubin
30 czerwiec 2016
 Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie.   Konkurs skierowany jest właścicieli lub zarządców...
27 czerwiec 2016
Wśród pozyskanych przez Muzeum Ziemi Wschowskiej zabytków i pamiątek dokumentujących przeszłość miasta i regionu, otrzymanych i zakupionych w mijającym półroczu, wartość...
Wschowa
27 czerwiec 2016
Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 maja 2016 r. wpisano do rejestru zabytków województwa Lubuskiego dawny Dom Stanów Ziemskich, obecnie...
Zielona Góra
27 czerwiec 2016
Galeria