PUBLIKACJE
rozmiar czcionki A A A
Jarosław Lewczuk
Data wydania: 01.09.2014
Sękowice, gmina Gubin, stanowisko 7

Sękowice, gmina Gubin, stanowisko 7. Osada pradziejowa i wczesnośredniowieczna nad Nysą Łużycką.


Spis treści
 I.  WPROWADZENIE  7
 II.  MATERIAŁY  11
 III.  ANALIZA  49
1. Osadnictwo neolityczne oraz pochodzące z przełomu okresu neolitu i wczesnej
 epoki brązu (połowa VI - III/II tysiąclecie p.n.e.)  49
2. Osadnictwo kultury unietyckiej z pierwszego okresu epoki brązu
 (około 2300 - 1600 p.n.e.)  50
3. Osadnictwo kultury łużyckiej z okresu halsztackiego D i początków okresu
 lateńskiego epoki żelaza (około 600 - 400 p.n.e.)  50
4. Osadnictwo starożytne (od okresu neolitu po schyłek
kultury łużyckiej włącznie).......................................................................................... 51
5. Osadnictwo bliżej nieokreślone chronologicznie, tzn. reprezentowane przez
obiekty, które nie dostarczyły materiałów pozwalających na wiarygodne
 określenie czasu ich powstania  52
6. Osadnictwo wczesnośredniowieczne (VINII - XIII/XIV wiek)  52
7. Okres późnego średniowiecza (XIV - XV wiek)  66
8. Okres późnego średniowiecza i czasy nowożytne
 (od XIV-XV w po XVIIIlXIX w.)  67
 IV .  UWAGI KOŃCOWE  68
 v . LITERATURA  71
 VI.  SUMMARY  73
 VII. TABLICE  76
 VIII. FOTOG RAFIE  124

 

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Stanisław Kowalski ZABYTKI ARCHITEKTURY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, s. 473, Zielona Góra 2010 Autorem książki jest  dr  Stanisław Kowalski historyk sztuki, znawca urbanistyki i  zabytkowej architektury, pełniący...
Zabytek Chroniony Prawem
2
Translate / Übersetzen