PUBLIKACJE
rozmiar czcionki A A A
Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2008 r. tom 5

„Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2008 r. tom 5”:
 

Cz. I PRACE KONSERWATORSKIE

 • Sprawozdanie z przebiegu prac konserwatorskich przeprowadzonych na jedwabnych tkaninach wydobytych w kościele ewangelickim p.w. Żłóbka Jezusowego we Wschowie. Anna Drążkowska
 • Prace konserwatorsko- restauratorskie przeprowadzone przy XIV- wiecznej płycie nagrobnej poświęconej pamięci Bertolda z Wierzbna eksponowanej na elewacji wieży kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie. Tomasz Filar
 • Uwagi na temat badania i dokumentowania historycznych więźb dachowych na etapie poprzedzającym opracowanie projektu budowlanego. Dominik Mączyński

Cz. II BADANIA

 • Przeobrażenia architektury dawnego kościoła cysterskiego w Paradyżu na podstawie badań prowadzonych w latach 2007- 2008. Ewa Łużyniecka
 • Badania architektoniczne fary gubińskiej w 2008 roku. Stan badań fary gubińskiej. Maciej Małachowicz
 • Zamek w Sulechowie- w okresie od średniowiecza do początku XX wieku. Andrzej Legendziewicz
 • Zabytkowy kościół w Witaszkowie- rozpoznanie konstrukcji obiektu do projektu remontu. Dominik Mączyński
 • Antropologiczne opracowanie szczątków ludzkich z ruin kościoła farnego w Gubinie. Anna Wrzesińska

Cz. III ARCHEOLOGIA

 • • Relikty zabudowy trzech parcel mieszczańskich w Sulechowie przy ulicy Łukasiewicza. Piotr Dziedzic
 • Badania archeologiczne na cmentarzysku kurhanowym ludności kultury łużyckiej w Różanówce, pow. Nowa Sól, w latach 2006- 2007. Julia Oelicka- Jasnoch
  • Warsztat ceramiczny z Myśliborza, woj. zachodniopomorskie. Teresa Witkowska

Cz. IV  REGIONALIA

 • Cmentarz żydowski we frankfurckiej dzielnicy Dommvorstadt, dziś Słubice. Eckard Reiss
 • Cmentarz żydowski w Skwierzynie. Andrzej Kirmiel
 • Witraże sakralne z okresu od 2 poł. XIX do lat 30 XX wieku w województwie lubuskim. Marta Danowska
 • Zabytkowa stolarka drzwiowa w elewacjach frontowych gorzowskich kamienic. Alicja Duda

Cz. V KONFERENCJE I SESJE NAUKOWE

 • Rewitalizacja ruiny sakralnej- przykłady europejskie. (Referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej „Ruiny zabytków sakralnych- ochrona i adaptacja do nowych funkcji” 6-8.11.2008 r. w Gubinie). Dominik Mączyński
 • Park Mużakowski- doświadczenia międzynarodowej współpracy konserwatorskiej. (Referat wygłoszony na sesji naukowej „Piękno zabytkowych parków Łużyc i Kresów” w trakcie wojewódzkich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w dniach 26.09.2008 r. w Żarach). Andrzej Michałowski

Cz. VI AKTUALNOŚCI
 

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Stanisław Kowalski ZABYTKI ARCHITEKTURY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, s. 473, Zielona Góra 2010 Autorem książki jest  dr  Stanisław Kowalski historyk sztuki, znawca urbanistyki i  zabytkowej architektury, pełniący...
Zabytek Chroniony Prawem
4
Translate / Übersetzen