Zabytek miesiąca
Interesujący przykład budownictwa organowego na terenie obecnego województwa lubuskiego odnaleźć można w świątyni w Kijach - miejscowości...
Zobacz zabytki miesiąca: październik | lipiec | czerwiec | kwiecień
Świdnica - organy Samuela Gottloba Meinerta
Instrument będący przedmiotem naszego zainteresowania powstał...
Lubsko, pow. żarski - zamek, obecnie Dom Pomocy Społecznej (ulica Zamkowa)
Wzmiankowany w 1588, ma jednak rodowód średniowieczny, o czym świadczy jego powiązanie z systemem...
Zaginięcie (kradzież?) obrazu „Zmartwychwstanie”
Przed dniem 19.04.1974 r. z kościoła parafialnego na terenie powiatu żarskiego został skradziony...
Policja odzyskała siedemnastowieczną misę chrzcielną
W  marcu 2016 r. świebodzińska policja odzyskała barokową misę chrzcielną, która...

18

październik

2020

We wrześniu obchodzimy Europejskie Dni Dziedzictwa – inicjatywę mającą na celu promowanie zabytków. Nie tylko tych znanych i podziwianych na całym świecie, ale też małych, lokalnych, często zapomnianych. Można się zdziwić, jak...