Zabytek miesiąca
Cmentarz usytuowany na skraju miejscowości, ponad pól kilometra od jej centrum, w pobliżu drogi do wsi Nabłoto, około 100 m od drogi nr 289...
Zobacz zabytki miesiąca: listopad | wrzesień | sierpień | lipiec
Ochla, park pałacowy
Park pałacowy w Ochli (niem. Ochlehermsdorf) położony jest...
Krążkowo - pałac
Wzniesiony w kon. XIX w., eklektyczny, z przewagą elementów nawiązujących do baroku, zachował...
Para barokowych świeczników ołtarzowych z 1696 r.
Prawdopodobnie przed 11.05.2010 r. z kościoła na terenie gminy Nowogród Bobrzański zaginęły...
Policja odzyskała siedemnastowieczną misę chrzcielną
W  marcu 2016 r. świebodzińska policja odzyskała barokową misę chrzcielną, która...

15

listopad

2019

Zapraszamy na kolejne z cyklu Lubuskich Spotkań Architektów z Konserwatorami Zabytków, które odbędzie się 15 listopada 2019 r. w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze. Tematem...