Zabytek miesiąca
Budynek dawnego klasztoru sióstr Magdalenek w Szprotawie, tworzący południową pierzeję placu Kościelnego, pierwotnie wchodził w skład większego,...
Zobacz zabytki miesiąca: kwiecień | listopad | wrzesień | sierpień
Ojerzyce, park pałacowy
Ojerzyce (niem. Oggerschutz) zlokalizowane są ok. 6 km na wsch....
Rudno - kościół pw. śś. Szymona i Judy Tadeusza
Kościół pw. śś. Szymona i Judy Tadeusza w Rudnie został wzniesiony na pocz. XIV w. Ponad...
Kradzież pary barokowych świeczników ołtarzowych
W wyniku włamania do kościoła na terenie gminy Brzeźnica stwierdzonego w dniu 30.11.2019 r. ...
Policja odzyskała siedemnastowieczną misę chrzcielną
W  marcu 2016 r. świebodzińska policja odzyskała barokową misę chrzcielną, która...

22

luty

2020

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Fundacja Monumenta Poloniae oraz Stowarzyszenie Region Łużyce mają zaszczyt zaprosić na promocję wydawnictwa Koła Przyjaciół Zamków i Ogrodów Marchii poświęconego ...