Zabytek miesiąca
Z 1248 pochodzi wzmianka o grodzie we Wschowie, a w 1273 wymieniona została jako miasto. Daty te nie określają początków Wschowy, niewątpliwie...
Zobacz zabytki miesiąca: wrzesień | sierpień | lipiec | luty
Gorzów Wlkp., park szpitalny przy ul. Walczaka 42
Założenie parkowo-szpitalne zlokalizowane jest na wsch. od...
Tuczno, park pałacowy
Założenie parkowe w Tucznie (niem. Schönrade) o powierzchni 8,5 ha, znajduje się po pn. stronie...
Gotycka rzeźba św. Anna Samotrzeć
Przed 1995 r. z kościoła leżącego na terenie gminy Szlichtyngowa została skradziona (zaginęła)...
Policja odzyskała siedemnastowieczną misę chrzcielną
W  marcu 2016 r. świebodzińska policja odzyskała barokową misę chrzcielną, która...

07

wrzesień

2019

Szanowni Państwo, zachęcam do uczestnictwa w wydarzeniach, zorganizowanych w zabytkach na terenie naszego województwa, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Szczególnie gorąco polecam ogólnopolską inaugurację 27. edycji Europejskich...