Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Wizyta Wojewody w powiecie wschowskim
Aktualności
26 marzec 2014
Wizyta Wojewody w powiecie wschowskim

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 24 marca 2014 r. Pan Jerzy Ostrouch Wojewoda Lubuski spotkał się z samorządowcami z powiatu wschowskiego m.in. burmistrzem Wschowy Krzysztofem Grabką, burmistrzem Sławy Cezarym Sadrakułą oraz burmistrzem Szlichtyngowej Janem Wardeckim. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Pana starosty Marka Boryczki w Starostwie Powiatowym we Wschowie. Wzięła w nim również udział dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Grzegorz Dłubek, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dyskutowano o koniecznych inwestycjach w infrastrukturze drogowej oraz kwestiach związanych z ochroną środowiska. B. Bielinis-Kopeć przypomniała samorządowcom o obowiązku opracowywania planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego o sytuacji kryzysowych, gminnych programów ochrony zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków.
Na zakończenie Pan Wojewoda zwiedziła dawne kolegium jezuickie we Wschowie, w którym w latach 2009-2013 przeprowadzono kompleksowe prace budowlane i konserwatorsko-restauratorskie, podczas których m.in., wykonano nową więźbę dachową, nowe pokrycie dachowe oraz okna powiekowe, odbudowano stropy i ściany zewnętrzne, przemurowano uszkodzone nadproża, z uwagi na duże zawilgocenie w całym budynku wykonano izolacje i tynki renowacyjne, przeprowadzono restaurację detali architektonicznych, odtworzono stolarkę okienną na wzór zachowanej historycznej stolarki, przeprowadzono też kompleksowe prace związane z adaptacją wnętrz. Ponadto przeprowadzono prace związane z konserwacją barokowych portali oraz odkrytych w trakcie prac polichromii. Prace budowlane i konserwatorskie poprzedzone zostały badaniami konserwatorskimi, architektonicznymi i archeologicznymi. Zabytek zaadaptowany została na siedzibę Muzeum Ziemi Wschowskiej, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa oraz Punktu Informacji Turystycznej.

 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Patronat Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nad wystawą "Funeralia"
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków objął honorowy patronat...
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2007
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest od 1983...
II Lubuska Sesja Numizmatyczna
Wsobotę 24 września br. w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Pl....