Strona główna / Zabytki / Prace konserwatorskie / Żagań – Budynek Urzędu Miasta, dawny Dom Wdowi...
Prace konserwatorskie
29 maj 2014
Żagań – Budynek Urzędu Miasta, dawny Dom Wdowi

Rozmiar czcionki
A A A

Rozpoczęto prace związane m.in. z remontem elewacji, wymianą części pokrycia dachowego oraz wymianą stolarki okiennej budynku tzw. Domu Wdowiego przy pl. Słowiańskim 17, obecnie siedzie Urzędu Miasta w Żaganiu.

Pałac jest cennym przykładem architektury klasycystycznej. Wzniesiony został w 1793 r. z inicjatywy Piotra Birona, który przeznaczył go dla swojej małżonki, księżnej Anny Doroty z domu Medem. Po śmierci księcia, pałac nazwano Domem Wdowim.

Podczas prac na elewacjach wykonane zostały badania konserwatorskie nawarstwień malarskich i tynkarskich, które potwierdziły zachowane, historyczne elementy wystroju sztukatorskiego i malarskiego. Natrafiono m.in. na fragmenty fryzu pod tympanonem oraz inicjały w polu tarczy w tympanonie w elewacji frontowej. Odsłonięte elementy dekoracji potwierdzają także udostępnione przez regionalistów żagańskich materiały ikonograficzne. Odkryte fragmenty historycznych nawarstwień malarskich oraz detalu architektonicznego stanowią niezwykle cenny element substancji zabytkowej, który poddany zostanie pracom konserwatorskim i restauratorskim. W ciągu minionych lat budynek był wielokrotnie remontowany co wpłynęło na zmianę wystroju elewacji. Prowadzone prace pozwolą przywrócić budowli jej historyczny wygląd.
Zadanie realizowane jest w ramach programu - Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu.
 

Alicja Duda

Galeria
Zobacz również
Ogrodzenie zespołu szpitalno – kościelnego księżnej Doroty Talleyrand-Perigord.
Rozpoczęto III etap prac związanych z remontem XIX w. ogrodzenia...
Miasto Żagań - przekazanie kompetencji LWKZ
W związku z przejęciem kompetencji z zakresu właściwości...
Żagań - remont dachu kościoła fil. pw. św. Krzyża
Rozpoczęto prace związane z  remontem dachu kościoła...
Prezentacja książki pt. „Śladami Księżnej Doroty” w Żaganiu
W dn. 2 czerwca 2014 r. w pałacu żagańskim odbyła się prezentacja...