Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Konferencja pt. „Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Pols...
Aktualności
29 październik 2014
Konferencja pt. „Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski” w ramach Forum Debaty Publicznej "Samorząd terytorialny dla Polski" w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 21 października 2014 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie zorganizowano kolejne Forum Debaty Publicznej poświęcone krajobrazowi Polski i warunkom jego ochrony. Głównym organizatorem spotkania, w którym uczestniczyli m.in. specjaliści w zakresie ochrony zabytków, ochrony przyrody, urbaniści, architekci, naukowcy, samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, była Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczył Pan Bronisław Komorowski Prezydent RP, który zapowiedział m.in., że będzie dążył do przyjęcia przez polski parlament prezydenckiego projektu ustawy o ochronie krajobrazu, gdyż widzi potrzebę ochrony krajobrazu naszego kraju i powstrzymania procesu jego degradacji.
Prezydencki projekt ww. ustawy trafił do Sejmu w 2013 r. Nakłada on m.in. obowiązek sporządzania przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego, zdefiniowania obszarów o znaczeniu priorytetowym, wymagających ochrony. Dla tych obszarów sejmik województwa ma mieć możliwość ustalania norm prawnych dotyczących wysokości, kształtu budynków i ewentualnie stosowania materiałów miejscowych lub tradycyjnej architektury. Projekt przewiduje również zaostrzenie warunków dla lokalizacji farm wiatrowych i wszelkich innych dominant krajobrazowych. Tego rodzaju obiekty mogłyby powstać tylko w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjmowane w formie uchwały przez samorządy gminne. Wśród uczestników debaty obecni byli również wojewódzcy konserwatorzy zabytków, w tym m.in. B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, których widza potrzebę wprowadzenia prawnej ochrony krajobrazu, w szczególności krajobrazu kulturowego.

 

B. Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Prezentacja książki pt. „Śladami Księżnej Doroty” w Żaganiu
W dn. 2 czerwca 2014 r. w pałacu żagańskim odbyła się prezentacja...
zabezpieczenie i odbudowa bastei przy ul. Obywatelskiej w Kożuchowie
 Zakończono prace polegające na zabezpieczeniu i odbudowie...
Bytom Odrz. - odkrycie nieznanego wcześniej, barokowego epitafium
 W trakcie inwentaryzacji oraz prac przygotowawczych do...
Żagań - zaproszenie na wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
W dniu 28 kwietnia 2011 r. w Zespole Poaugustiańskim w Żaganiu...