Strona główna / Zabytki / Prace konserwatorskie / Mycielin - zakończenie prac konserwatorskich przy ...
Prace konserwatorskie
14 listopad 2014
Mycielin - zakończenie prac konserwatorskich przy gotyckim ołtarzu bocznym

Zakończenie prac konserwatorskich przy gotyckim ołtarzu bocznym pod wezwaniem Ostatniej Wieczerzy z kościoła parafialnego w Mycielinie.

Rozmiar czcionki
A A A

Zakończono trwające od kilku lat prace konserwatorskie i restauratorskie przy północnym, gotyckim ołtarzu bocznym pod wezwaniem Ostatniej Wieczerzy z kościoła parafialnego w Mycielinie.
Ołtarz z Mycielina reprezentuje typ późnogotyckiego pentaptyku szafiastego z dwiema parami ruchomych skrzydeł. W związku z bardzo złym stanem zachowania obiektu  konieczne było przeprowadzenie pełnego programu prac konserwatorskich i restauratorskich. Ich celem było zabezpieczenie zabytkowej substancji ołtarza przed dalszym niszczeniem oraz zahamowanie procesów destrukcyjnych. Obiekt, jako element wystroju i wyposażenia kościoła objęty jest ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków ruchomych pod nr pod nr 98  pozycja 2. Wykonane przez krakowską Pracownię Konserwatorską Piotr Białko prace obejmowały pełną konserwację i restaurację wszystkich elementów ołtarza, na które złożyły się rzeźby tzw. „uroczystego otwarcia”, ze sceną główną, przedstawiającą Ostatnią Wieczerzę, rzeźbami świętych i predellą oraz przedstawienia malarskie skrzydeł, a także oryginalna konstrukcja szafiastego pentaptyku.
 
 

 

 

Agnieszka Skowron

Galeria