Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Szkolenie obronne skierowane do szefów administrac...
Aktualności
28 luty 2015
Szkolenie obronne skierowane do szefów administracji zespolonej i niezespolonej, dyrektorów wydziałów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz starostów

Rozmiar czcionki
A A A

W dniach 25-27 lutego 2015 r. B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wzięła udział w szkoleniu obronnym zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. W szkoleniu uczestniczyła Pani Katarzyna Osos Wojewoda Lubuski. Podczas szkolenia omówiono m.in. zasadniczy dokument dotyczący bezpieczeństwa - Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, która została podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniu 5 listopada 2014 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków omówił organizację ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz przypomniał o obowiązkach ciążących na gminach, starostwach i jednostkach organizacyjnych posiadających zabytki, polegających m.in. na opracowywaniu i aktualizacji planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z możliwościami użycia Sił Zbrojnych RP do działania w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożeń naturalnych bądź cywilizacyjnych, zapoznano się ze sprzętem, którym dysponuje Wojsko Polskie oraz metodyką szkolenia stosowaną w Siłach Zbrojnych, którą zaprezentował gen. bryg. Andrzej Kuśnierek. Uczestnicy czynnie brali udział w działaniach poligonowych na terenie 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Wędrzynie.


 

Elżbieta Górowska

Zobacz również
Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej
W dniu 15 stycznia 2010 roku, Małgorzata Szymańska-Dereń...
Remont elewacji budynku Sądu w Sulechowie
 Zakończone zostały prace przy malowaniu elewacji budynku...
Miedzynarodowe seminarium w Parku Mużakowskim
W dniach 26-27 maja w Parku Mużakowskim w Łęknicy – Bad...
Badania w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Sławie
W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Sławie przeprowadzono...