Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Polsko-niemieckie rozmowy ekspertów o zabytkowych ...
Aktualności
24 marzec 2015
Polsko-niemieckie rozmowy ekspertów o zabytkowych rezydencjach

Rozmiar czcionki
A A A

W dn. 18-19 marca 2015 r. w Jeleniej Górze odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli służb konserwatorskich z Polski (województwa lubuskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego) oraz Niemiec (Brandenburgii i Saksonii), poświęcone problematyce zabytkowych zamków, dworów i pałaców po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Gospodarzem spotkania był Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, który podjął się koordynacji współpracy pomiędzy konserwatorami zabytków.
Przedmiotem troski konserwatorów są zabytki rezydencjonalne, z których znaczna liczba znajduje się w złym stanie zachowania, sięgającym 20-30 % zasobu, zarówno w Polsce zachodniej jak i na terenie Saksonii i Brandenburgii. Obiekty te są zagrożone, w związku z tym konieczne jest podjęcie skutecznych kroków zapobiegawczych. Uznano też, iż uwrażliwianie opinii publicznej na problematykę zabytków, odgrywa ważną rolę w tworzeniu tożsamości danego regionu. Wymiana doświadczeń i informacji powinna działać nie tylko na poziomie dialogu między fachowcami z Polski i Niemiec, ale również dialogu ze społeczeństwem. Mogą temu służyć wspólne konferencje, dwujęzyczne publikacje, wystawy itp., których tematem będą zabytki rezydencjonalne, szczególnie te zagrożone. Jednocześnie uznano, że warto promować udane projekty restauratorskie i koncepcje zagospodarowania tego typu zabytków.
W przypadku pałaców i dworów chodzi o wspólne dziedzictwo obu krajów, konieczne jest wiec opracowanie wspólnych strategii w celu jego zachowania. Należy się przy tym oprzeć na istniejącej już współpracy polsko-niemieckiej. Uznano, że w pierwszej kolejności należy skoncentrować uwagę na szerszej prezentacji obiektów zagrożonych, ale także nowatorskich pomysłach na ich zachowanie i zagospodarowanie. Okazją do tego mogą być organizowane w 2016 roku Lipsku Targi Denkmal.
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Odkrycie w Kożuchowie
W trakcie badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych...
Powołanie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
W dniu 19 lutego 2010 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków...
Gubin - ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu architektonicznego
w dniu 23 września 2013 r. w Gubinie ogłoszono wyniki konkursu,...
Dotacje na prace przy zabytkach - podpisanie umów
W dniu 16 czerwca 2014 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim...