Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / SPOTKANIE WS. AKTÓW WANDALIZMU I KRADZIEŻY NA TERE...
Aktualności
27 marzec 2015
SPOTKANIE WS. AKTÓW WANDALIZMU I KRADZIEŻY NA TERENIE MIĘDZYRZECKIEGO REJONU UMOCNIONEGO

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 17.03.2015 r. w siedzibie Muzeum Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie odbyło się spotkanie dotyczące omówieniu przypadków kradzieży elementów metalowych oraz aktów wandalizmu na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. W spotkaniu obok Kierownika Delegatury WUOZ w Gorzowie Wlkp. i Dyrektora Muzeum MRU wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiej Komendy Policji w Gorzowie Wlkp., Powiatowej Komendy Policji w Międzyrzeczu i Świebodzinie, Straży Leśnej Nadleśnictwa Międzyrzecz, Świebodzin i Skwierzyna, a także przedstawicieli Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp., Gminy Międzyrzecz i Gminy Lubrza.
Zebrani zgodnie stwierdzili, że problem kradzieży i aktów wandalizmu jest na tyle poważny, że konieczne jest podjęcie działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu rzeczy. W związku z powyższym, po wysłuchaniu uwag i propozycji, ustalono następujący zakres działań:
1) Wykonanie przez właścicieli nieruchomości dokumentacji fotograficznej poszczególnych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem elementów metalowych, a następnie przekazanie w formie elektronicznej zdjęć Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Powiatowej Komendzie Policji w Międzyrzeczu i w Świebodzinie.
2) Przeprowadzenie szkolenia dla funkcjonariuszy Policji, Straży Leśnych i Leśniczych w zakresie znajomości obiektów pofortecznych oraz wystroju i wyposażenia ich wnętrz. Szkolenie zostanie zorganizowane przez Muzeum MRU przy udziale Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3) Zgłaszanie wszelkich zdarzeń - przypadków kradzieży oraz aktów wandalizmu na terenie obiektów MRU właściwym jednostkom Policji, a także Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
4) Poprawienie komunikacji między właścicielami nieruchomości, a Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie występowania zagrożeń dla obiektów pofortecznych. Umożliwi to podejmowanie odpowiednich działań administracyjnych.
5) Włączenia stowarzyszeń i miłośników zabytków do prac porządkowych oraz zabezpieczających. Zwrócono uwagę, że stowarzyszenia i osoby zainteresowane zachowaniem dziedzictwa kulturowego mogą stać się cennym sprzymierzeńcem dla opieki nad obiektami fortecznymi.
6) Realizowanie cyklicznych kontroli przy udziale Policji i Straży Leśnych, zarówno na terenie działek fortecznych, w poszczególnych obiektach bojowych, jak i w obrębie zespołu podziemnych korytarzy
7) Zabezpieczenie przez właścicieli poszczególnych nieruchomości wejść do obiektów fortecznych oraz stała kontrola (monitoring) wprowadzonych zabezpieczeń.
8) W przypadku obiektów ruchomych o unikalnym znaczeniu, ich deponowanie lub w niektórych przypadkach przekazanie na własność do zbiorów Muzeum MRU jako placówki wyspecjalizowanej w opiece nad zabytkami. Zdeponowanie lub przekazanie obiektu może nastąpić wyłącznie za zgodą właściciela oraz po uzgodnieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Spotkania tego typu powinny być kontynuowane, a nadrzędnym ich celem jest stworzenie systemu zapobiegania zagrożeniom dla zabytków. Osiągnięcie odpowiedniego rezultatu będzie możliwe dzięki współdziałaniu organu ochrony zabytków z właścicielami obiektów oraz właściwymi jednostkami Policji. W najbliższym czasie planowane jest szkolenie z zakresu zabytkoznawstwa adresowane do funkcjonariuszy Policji, Straży Leśnej i Leśniczych. Jego organizatorem będzie Muzeum Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w Pniewie oraz Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.  
 

 

 

Błażej Skaziński

Galeria
Zobacz również
Pniewo - II Międzynarodowa konferencja naukowa
II Międzynarodowa konferencja naukowa MIĘDZYRZECKI REJON UMOCNIONY 80...
Pniewo - konferencja na temat fortyfikacji w Polsce
Międzyrzecki Rejon Umocniony – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy...