Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zaby...
Aktualności
31 marzec 2016
Nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2016”

Rozmiar czcionki
A A A

Ustanowiona w 2008 r. nagroda jest uhonorowaniem właściciela zabytku za znaczące dokonania w zakresie poprawy jego stanu zachowania, podkreślenia walorów artystycznych i użytkowych w aspekcie prawidłowo wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, w tym również jego zabezpieczenia przed zniszczeniem. Ocenie poddawany jest również sposób użytkowania zabytku, utrzymanie estetycznego wyglądu, jego wyposażenia i otoczenia. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich oraz za renowację i adaptację architektoniczną zabytku
Mamy przyjemność poinformować, że w dn. 18.03.2016 r. Kapituła Nagrody „Lubuskie Konserwacje” rekomendowała Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków uhonorowanie w kolejnej edycji nagrody „Lubuskie Konserwacje 2016” następujących właścicieli zabytków:
1. Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu
za przeprowadzenie w latach 2009-2015 kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich renesansowych malowideł w prezbiterium kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu
uzasadnienie:
W 2009 r. podczas prac remontowych, w górnych partiach ścian i na sklepieniu prezbiterium międzyrzeckiej fary, dokonano niezwykłego odkrycia. Spod warstw pobiał i farby nieoczekiwanie wydobyto na światło dzienne renesansowe malowidła ścienne o tematyce ornamentalno-figuralnej. Z uwagi na zły stan zachowania malowidła wymagały podjęcia natychmiastowych działań konserwatorskich, które zostały wykonane ze środków interwencyjnych Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W kolejnych latach, staraniem ks. proboszcza Marka Walczaka, który niestrudzenie pozyskiwał środki finansowe, sukcesywnie prowadzono badania i prace konserwatorsko-restauratorskie, które przywróciły zapomniane piękno międzyrzeckiej świątyni. Objęły one żmudne prace odkrywkowe, doczyszczenie pozostałości nawarstwień oraz podklejenie i utrwalenie warstw malarskich. Najtrudniejszym przedsięwzięciem restauratorskim było przywrócenie malowidłom ich pierwotnego modelunku i koloru. Jak ustalono, odsłonięte polichromie stanowią unikalny w tej części naszego kraju zespół nowożytnych malowideł figuralnych, którego powstanie wiąże się z działalnością fundacyjną Wawrzyńca Myszkowskiego.

1. Gminę Kożuchów
za przeprowadzenie w latach 2014-2015 prace remontowych i konserwatorskich przy elewacjach zamku w Kożuchowie.
uzasadnienie:
Prace przy elewacjach kożuchowskiego zamku poprzedziły badania konserwatorskie, podczas których m.in., natrafiono na dwie wnęki z częściowo zachowanym napisem, upamiętniającym rozbudowę zamku o budynek bramny w latach 80. XVI w. Prace remontowo-konserwatorskie rozpoczęto od usunięcia tynków cementowych z XX w. Na całym licu ścian wykonano tynki mineralne z opracowaniem na szorstko, zagładzane rękawicą o fakturowanej powierzchni. Partie kamiennych cokołów poddano pracom konserwatorskim, eksponując wątek murów. Na elewacjach przywrócono barokową kolorystykę ustaloną na podstawie badań konserwatorskich – załamaną biel na płaszczyźnie elewacji i grafitową szarość – na detalu architektonicznym. W miejscach, gdzie występowały zamurowania okien wykonano iluzjonistycznie namalowaną stolarkę okienną. Odkrytą inskrypcję poddano zabiegom konserwatorskim i wyeksponowano na elewacji frontowej zamku. Wykonano także konserwację portalu bramnego. W miejscu zdemontowanych okien, o współczesnym charakterze, zamontowano nową stolarkę okienną, nawiązującą do rozwiązań barokowych. Dziedziniec wyłożono nowym brukiem z kamieni otoczaków, zgodnie z wynikami badań archeologicznych w tym obszarze. 
2. Gminę Nowa Sól
za przeprowadzenie w latach 2014-2015 kompleksowych prac remontowo-budowlanych oraz konserwatorskich w ramach termomodernizacji Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.
uzasadnienie:
Remont gmachu muzeum miał na celu poprawę stanu technicznego, usunięcie skutków remontu z lat 90. XX w., osuszenie obiektu po powodzi w 1997 r., przeprowadzenie termomodernizacji oraz przywrócenie willi historycznej kolorystyki elewacji oraz wystroju klatki schodowej. Prace przy elewacjach poprzedzono badaniami konserwatorskimi, na podstawie, których ustalono pierwotną kolorystykę zabytku, którą przywrócono w trakcie remontu. Wymieniono stolarkę okienną z odtworzeniem materiału, zdobień oraz podziałów okien historycznych. We wnętrzu willi uzupełniono tynki, wykonano nowe powłoki malarskie a w pomieszczeniach, w których eksponowana są mieszczańskie wnętrza, położono stylizowane tapety ścienne. W klatce schodowej natrafiono na dekoracje malarskie, które poddano pracom konserwatorsko-restauratorskim, przywracając historyczny wystrój wnętrza. Przeprowadzono również remont instalacji sanitarnych oraz wymianę systemu c.o.

Nagrody „Lubuskie Konserwacje 2016” wręczone zostaną podczas Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które odbędą się w dn. 12 kwietnia 2016 r. w Międzyrzeczu. Serdecznie gratulujemy laureatom.
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Wykład monograficzny
Wykład monograficzny poświęcony Dziedzictwu technicznemu Wysp...
Zielona Góra - zakończenie prac w kamienicy przy ul. Reja 6
W marcu 2011 ukończono prace w budynku przy ul. Reja 6 w Zielonej...
VI Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami
W dniu 18.10.2011 r. w Zielonej Górze, w ramach VI Lubuskich...
Wieża Braniborska - wpis do rejestru zabytków
 W dniu 3 marca 2017 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator...