Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Narada Służb Nadzoru Budowlanego Województwa Lubus...
Aktualności
10 maj 2016
Narada Służb Nadzoru Budowlanego Województwa Lubuskiego

Rozmiar czcionki
A A A

 
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uczestniczył w tegorocznej Naradzie Służb Nadzoru Budowlanego Województwa Lubuskiego, która odbyła się w dniach 9-10 maja 2016 roku Łagowie. Tematami głównymi Narady było podsumowanie działalności kontrolnej i orzeczniczej nadzoru budowlanego wraz z oceną realizacji w 2015 roku ustawowych zadań i obowiązków z zakresu prawa budowlanego. Pani Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, na zaproszenie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przeprowadziła szkolenie w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz praktyki w zakresie uzyskiwania pozwoleń na prowadzenie prac i robót budowlanych w obiektach zabytkowych. Omówiono m.in. procedury dotyczące uzyskiwania uzgodnień na prace w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w ewidencji zabytków.

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również