Zabytki skradzione i zaginione
27 wrzesień 2016
Kradzież zabytkowego krzyża

Rozmiar czcionki
A A A
W dniu 18.08.2016 r. w godzinach porannych  z murowanej kapliczki zlokalizowanej na terenie miejscowości Koźminek skradziony został zabytkowy krzyż.
Stojący krucyfiks w formie krzyża łacińskiego osadzony na prostopadłościennej podstawie dekorowanej ażurową dekoracją snycerską w formie symetrycznie zakomponowanej wici roślinnej.  W dolnej partii drzewca krzyża, po bokach znajdowały się dwa symetrycznie zakomponowane ażury (w 2006 r. zachowany był już tylko jeden) złożone z motywów astwerkowych (ornament gałęziowy), podobnych do tych, które zdobią zakończenia ramion i pionowej belki krzyża oraz boki pionowej belki krzyża za plecami postaci Chrystusa. Ukrzyżowany ukazany jest jako zmarły z głową lekko pochyloną na prawe ramię. Odziany w perizonium, o końcu zwieszającym się nad prawym biodrem postaci. W 2006 r. postać Chrystusa przemalowana były na kolor złoty, natomiast, wykonany z drewna, krzyż pomalowany był na kolor brązowy.
Krzyż wraz z kapliczką ujęty jest w  gminnej ewidencji zabytków. Skradziony zabytek figuruje w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z  prawem  prowadzonym przez  Narodowy Instytut Muzealnictwa i  Ochrony Zbiorów w  Warszawie.  Wykaz ten  jest  dostępny w  internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/.
 
Sprawę kradzieży prowadzi  Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie.
 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
JAZZ W PAŁACACH, DWORACH I ... PAŁAC W BOJADŁACH
 Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni CK zaprasza...
Zielona Góra - wystawa poświęcona odbudowie fary w Gubinie
W dniu 25.01.2012 r. w bibliotece przy ul. Ptasiej w Zielonej...
 Konserwacja okien w kościele farnym w Sulechowie
W październiku 2017 r. zakończył się pierwszy etap prac konserwatorsko-restauratorskich...