Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Szkolenie dla samorządowców
Aktualności
19 październik 2016
Szkolenie dla samorządowców

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 13 października 2016 r. B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wzięła udział w konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, który odbył się w Pogorzelicy. B. Bielinis-Kopeć przeprowadziła szkolenie dla samorządowców, omawiając zasady ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, ewidencji zabytków oraz ochrona zabytkowych alei. Przypomniała o obowiązkach samorządu terytorialnego, które obejmują m.in. sporządzanie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, gminnych ewidencji zabytków oraz programów opieki nad zabytkami, zwracając uwagę na to, iż nie wszystkie samorządy wywiązują się z tych zadań. Ponadto omówiono sprawy dotyczące gminnych ewidencji zabytków, zasad włączania lub wyłączania zabytków z ewidencji oraz ograniczeń dotyczących prowadzenia robót budowlanych, wynikających z przepisów ustaw o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz prawa budowlanego, po nowelizacji w roku ubiegłym.

E. Górowska

Galeria
Zobacz również
Dobiegniew - konserwacja średniowiecznej baszty
W Dobiegniewie zakończono konserwację średniowiecznej baszty...
Sesja Naukowa „Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej"
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej zaprasza...
Zaproszenie na Lubuskie Spotkania z Zabytkami w Stanowicach
 Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr...
Badania architektoniczne murów obronnych zamku w Łagowie
Wykonane zostały bada architektoniczne obejmujące zachodni...