Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Szkolenie dla kandydatów na społecznych opiekunów ...
Aktualności
03 styczeń 2017
Szkolenie dla kandydatów na społecznych opiekunów zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

Uprzejmie informujemy, że w  dniu 12 stycznia br. w  godz. od  10.00 do  13.00 w  siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze przy  ul.  Kopernika  1 odbędzie  się kolejna edycja szkolenia dla  kandydatów na  społecznych opiekunów zabytków z  terenu  województwa lubuskiego. Kurs będzie obejmował informacje m.in.  z  zakresu polskiego prawa ochrony dziedzictwa kulturowego  w  kontekście społecznej opieki nad  zabytkami. Po  szkoleniu zostanie przeprowadzony krótki test sprawdzający wiedzę kandydata na  temat zabytków oraz  przepisów prawa. Kandydaci na  społecznego opiekuna zabytków będą zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaraniu za  przestępstwa popełnione umyślnie [art.  102 ust.  3 ustawy z  dnia 23  lipca 2003  r. o  ochronie zabytków i  opiece nad  zabytkami (t.j.- Dz.U. z  2014, poz.  1446 ze  zm.)].   
Osoby zainteresowane udziałem w  szkoleniu powinny zgłosić swój udział telefonicznie lub przesłać zgłoszenie e-mailem na  adres sekretariat.zgora@lwkz.pl. W  temacie wiadomości należy napisać: szkolenie dla  społecznych opiekunów zabytków. W  treści e-maila należy podać dane osobowe kandydata, w  tym  również adres zamieszkania (szkolenie jest  skierowane do  osób mieszkających na  terenie województwa lubuskiego).

Kamila Domagalska

Zobacz również
Szkolenie dla służb konserwatorskich
W dniu 17 listopada 2014 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator...
Szkolenie dla kandydatów na społecznych opiekunów zabytków
W dniu 29 czerwca 2016 roku, na wniosek Towarzystwa Opieki nad...
Zielona Góra - badania konserwatorskie
Jesienią 2011 roku, w wyniku przeprowadzonych badań konserwatorskich,...
Zaproszenie na spotkanie poświęcone zabytkowym parkom.
 Muzeum Ziemi Lubuskiej, Prezydent Miasta Zielona Góra...