Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Pozwolenia na usuniecie drzew i krzewów rosnących ...
Aktualności
25 styczeń 2017
Pozwolenia na usuniecie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

  W związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2017 roku ustawy z dna 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, a także stanowiskiem zawartym w piśmie Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 03.01.2017 roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że przepisy ww. ustawy, która weszła w życie z dniem 01.01.2017 roku nie zwalniają osób fizycznych z obowiązku uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmiany przy zabytku, polegającej na usunięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit f i g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W odniesieniu natomiast do drzew i krzewów położonych na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami konieczne będzie wyłącznie w przypadku wycinki lub zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących zaprojektowanej zieleni stanowiącej element historycznego układu urbanistycznego lub ruralistycznego, albo zieleni, która została wymieniona w decyzji o wpisie do rejestru (np. miasta-ogrody, cmentarze przykościelne, aleje, parki i inne).

Lidia Paleń

Zobacz również
Otyń - katastrofa budowlana
W trakcie wspólnej kontroli przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu...
Gorzów Wlkp. - konferencja
W dn. 26 listopada 2009 r.odbyła się wojewódzka konferencja...
Brody - lichtarze
Przed 1989 r. zaginęły cztery porcelanowe lichtarze
Kożuchów - sesja naukowa w ramach EDD
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Burmistrz...